Vyber√°me vhodn√© LED osvetlenie do ob√Ĺvańćky

Publikovan√©: 12 j√ļna, 2020 Author: sebi

Pre vhodn√© osvetlenie stredne veńĺkej ob√Ĺvańćky s plochou 20-30 m2 nestańć√≠ jedin√© LED svietidlo. Ob√Ĺvańćka je miestnosŇ•, kde tr√°vime najviac ńćasu, preto by mala byŇ• nielen dobre rozdelen√°, ale hlavne dobre osvetlen√°. NajvhodnejŇ°ie je si ob√Ĺvańćku rozdeliŇ• na z√≥ny a skombinovaŇ• niekońĺko typov LED svetiel. Nemali by byŇ• pr√≠liŇ° siln√©, aby nebr√°nili vo v√Ĺhńĺade ńći pri prech√°dzan√≠ miestnosti.

Ak√© LED osvetlenie pouŇĺiŇ•

NajvhodnejŇ°ie je pouŇĺiŇ• jedno centr√°lne LED svietidlo, najlepŇ°ie v teplom odtieni bielej, aby p√īsobilo relaxańćne a bezpeńćne. K nemu potom prid√°me napr√≠klad osvetlenie priestoru pri telev√≠zore pomocou LED p√°sikov, ktor√© maj√ļ v√Ĺhodu, lebo sa daj√ļ stmievaŇ• aj nastavovaŇ• farby podńĺa potreby. Netreba zab√ļdaŇ• na to, Ňĺe centr√°lne osvetlenie je prisiln√© na sledovanie telev√≠zie. VhodnejŇ°ie je pouŇĺiŇ• LED stojaciu lampu, ktor√° je zv√§ńćŇ°a vybaven√° dvomi LED Ňĺiarovkami. Jedna sa hod√≠ na sledovanie TV, druh√° je vybaven√° reflektorovou Ňĺiarovkou, ktor√° je vhodn√° na ńć√≠tanie. 

Ako vybraŇ• centr√°lne LED osvetlenie

V prvom rade mus√≠ byŇ• vybran√© LED svietidlo dostatońćne v√Ĺkonn√©, aby bola osvetlen√° cel√° miestnosŇ•. NajlepŇ°ie je preto pouŇĺiŇ• LED luster, alebo niekońĺko bodov√Ĺch LED svetiel. V√§ńćŇ°inou s√ļ umiestnen√© na strope a svietia smerom nadol, preto sa radia k priamemu osvetleniu. Ich v√Ĺkon je vńŹaka tomu dobre vyuŇĺit√Ĺ. Na strop alebo na stenu sa daj√ļ pripevniŇ• podńĺa potreby. M√īŇĺu to byŇ• z√°vesn√© ńći vstavan√© LED panely, ale aj n√°stenn√© LED svietidl√°. 

Pre menŇ°ie ob√Ĺvańćky je vŇ°ak vhodnejŇ°ie nepriame osvetlenie, keńŹ LED Ňĺiarovky svietia smerom na stenu a odrazen√© svetlo je viac rozpt√Ĺlen√© a jemnejŇ°ie. Opticky sa tak zv√§ńćŇ°uje miestnosŇ•. Je vŇ°ak potrebn√Ĺ trochu v√§ńćŇ°√≠ v√Ĺkon. Od veńĺkosti miestnosti z√°vis√≠ aj potrebn√Ĺ v√Ĺkon LED svietidiel. Modern√Ĺm a pritom √ļsporn√Ĺm sp√īsobom nepriameho osvetlenia ob√Ĺvańćky je pouŇĺitie sadrokart√≥nov√©ho podhńĺadu. Vytvoren√Ĺ v√Ĺstupok, resp. ak√©si „vrecko“sa oblep√≠ LED p√°sikom, ktor√Ĺ podhńĺad osvetl√≠. VńŹaka jednoduch√©mu ovl√°daniu stlmovania svetla si potom m√īŇĺete navodiŇ• v ob√Ĺvańćke atmosf√©ru, ak√ļ chcete.  

Na ńć√≠tanie v kresle ńći na gauńći

V√§ńćŇ°ina z n√°s vol√≠ pre tento pr√≠pad stojacie lampy, ktor√© sme spom√≠nali vyŇ°Ň°ie. Ak chcete uŇ°etriŇ•, stańć√≠ vymeniŇ• klasick√© Ňĺiarovky ńći Ňĺiarivky za √ļsporn√© LED Ňĺiarovky. Pre nepriame osvetlenie je pritom potrebn√Ĺ v√Ĺkon aspoŇą 8 W a pre svetlo na ńć√≠tanie m√īŇĺe byŇ• niŇĺŇ°√≠, keńŹŇĺe ide zv√§ńćŇ°a o priame svetlo. Nezab√ļdajte vŇ°ak, Ňĺe na ńć√≠tanie je vhodn√© prirodzen√© biele svetlo, namiesto tepl√Ĺch odtieŇąov. 

Pri pozeran√≠ telev√≠zie je to naopak. NajlepŇ°ie je pouŇĺiŇ• ako nepriame osvetlenie jemnejŇ°ie odtiene bielej, ktor√© nie s√ļ ruŇ°iv√© a p√īsobia preto relaxańćne. Svetlo by tieŇĺ nemalo byŇ• pr√≠liŇ° siln√©. ҆t√Ĺlov√© je aj vhodn√© osvetlenie priestoru za telev√≠zorom. Niekto preferuje farebn√© LED p√°siky, pretoŇĺe sa daj√ļ jednoducho nastavovaŇ•, in√≠ zas radŇ°ej pouŇĺ√≠vaj√ļ bodov√© LED osvetlenie. Obidva sp√īsoby s√ļ vhodn√©, z√°leŇĺ√≠ len na v√°s, ńćomu d√°te prednosŇ•. 

Kombinujte farby aj typy

Stojacie LED lampy m√īŇĺete nahradiŇ• napr√≠klad vhodn√Ĺm bodov√Ĺm LED svetlom v podobe lampy upevnenej na stene za kreslom. Osvetlenie sadrokart√≥nov√©ho podhńĺadu m√īŇĺe byŇ• lepŇ°ie, ak pouŇĺijete farebn√Ĺ RGB p√°sik.

M√īŇĺete si tak nastavovaŇ• nielen silu, ale aj farbu svetla. Osvetlenie podhńĺadu m√īŇĺete skombinovaŇ• napr√≠klad s bodov√Ĺmi svetlami na sten√°ch, alebo priamo v strope. A takto by sme mohli pokrańćovaŇ•. MoŇĺnost√≠ je naozaj veńĺa. Dokonca si dnes uŇĺ m√īŇĺete objednaŇ• cel√© ob√Ĺvacie steny so vstavan√Ĺm osvetlen√≠m. 

VŇĺdy vŇ°ak pri v√Ĺbere osvetlenia do ob√Ĺvańćky dbajte na to, Ňĺe by malo byŇ• nielen dostatońćne siln√© ale aj vhodne umiestnen√©. Pr√≠liŇ° siln√© bodov√© svetlo spoza telev√≠zora by v√°m sledovanie obńĺ√ļben√©ho programu pokazilo a naopak, pr√≠liŇ° slab√© svetlo na ńć√≠tanie by Ň°kodilo v√°Ň°mu zraku. Pre kaŇĺd√Ĺ priestor by ste preto mali vybraŇ• dostatońćne siln√Ĺ typ osvetlenia vo vhodnom odtieni. NielenŇĺe tak spr√°vne osvetl√≠te svoju ob√Ĺvańćku, ale eŇ°te pritom aj uŇ°etr√≠te, pretoŇĺe LED osvetlenie vydrŇĺ√≠ aŇĺ 20-kr√°t dlhŇ°ie a je o 85% √ļspornejŇ°ie ako beŇĺn√© Ňĺiarovky.