Venkovn√≠ osvńõtlen√≠ pro vyŇ°Ň°√≠ bezpeńćnost i jako dekorativn√≠ prvek

Publikované: 20 mája, 2020 Author: sebi

Venkovn√≠ osvńõtlen√≠ je velmi Ň°irok√Ĺ pojem, kter√Ĺ mŇĮŇĺe zahrnovat jako venkovn√≠ svńõtlo na zeńŹ, venkovn√≠ svńõtla na fas√°du, LED osvńõtlen√≠ na zahradu ńći venkovn√≠ svńõtlo s pohybov√Ĺm ńćidlem. Osvńõtlit lze dŇĮm, pŇô√≠jezdov√© cesty, balk√≥n, terasu, zahradu ńći okol√≠ baz√©nu. Jak vybrat to nejlepŇ°√≠ venkovn√≠ osvńõtlen√≠?


Venkovn√≠ osvńõtlen√≠ domu

PŇôi v√Ĺbńõru nejlepŇ°√≠ho venkovn√≠ho osvńõtlen√≠ domu je dŇĮleŇĺit√© si nejprve ujasnit, co vŇ°e potŇôebujete osvńõtlit. Venkovn√≠ svńõtlo na zeńŹ slouŇĺ√≠ pŇôedevŇ°√≠m ke zv√ĹŇ°en√≠ bezpeńćnosti v okol√≠ domu, usnadn√≠te j√≠m ale tak√© orientaci pŇô√≠padn√Ĺm n√°vŇ°tńõvn√≠kŇĮm. Venkovn√≠ svńõtla na fas√°du maj√≠ ale tak√© estetick√Ĺ v√Ĺznam. V√Ĺbńõru vhodn√©ho venkovn√≠ho osvńõtlen√≠ vńõnujte pozornost, vyb√≠rejte kvalitn√≠ venkovn√≠ osvńõtlen√≠ a ide√°lnńõ takov√©, kter√© je bezpeńćn√©, √ļsporn√©, odoln√© a vydrŇĺ√≠ dlouho.

NezapomeŇąte na osvńõtlen√≠ pŇô√≠stupov√Ĺch cest

Dobr√° viditelnost pŇô√≠stupov√Ĺch cest jako je chodn√≠k vedouc√≠ k domu ńći pŇô√≠jezd do gar√°Ňĺe je velmi dŇĮleŇĺit√°. N√°jezdov√© sv√≠tidlo by tedy mńõlo b√Ĺt dostateńćnńõ intenzivn√≠ a pŇôedevŇ°√≠m rozm√≠stńõn√© tak, aby svńõtlo dopadalo na celou plochu. Sami zvaŇĺte, jak√© osvńõtlen√≠ v√°m pŇôipad√° dostateńćn√©. V√Ĺhodou mŇĮŇĺe b√Ĺt tak√© venkovn√≠ LED svńõtlo s ńćidlem pohybu, kter√© se rozsv√≠t√≠ jen pŇôi zaznamenan√© aktivitńõ v okol√≠ a kter√© v√°m pomŇĮŇĺe uŇ°etŇôit.

Zaj√≠mav√© venkovn√≠ osvńõtlen√≠

Jak√© je nejlepŇ°√≠ osvńõtlen√≠ na balk√≥n a terasu?

Co se t√Ĺńće venkovn√≠ho osvńõtlen√≠, na balk√≥n ńći terasu se velmi ńćasto zapom√≠n√°. Jsou to ale pr√°vńõ tyto prostory, kter√© se pomoc√≠ venkovn√≠ho osvńõtlen√≠ daj√≠ pŇôemńõnit na m√≠sto pro odpońćinek a z√°bavu. I na balk√≥n ńći terasu mŇĮŇĺete pouŇĺ√≠t venkovn√≠ svńõtlo s pohybov√Ĺm ńćidlem, kter√© se aktivuje pouze za vaŇ°√≠ pŇô√≠tomnosti. PŇôi v√Ĺbńõru osvńõtlen√≠ na balk√≥n a terasu se nechte klidnńõ v√©st svou fantazi√≠ a rozvńõste lampi√≥ny a lucerny, postavte sv√≠ńćky, ozdobte z√°bradl√≠ LED p√°skami ńći jin√Ĺm LED venkovn√≠m svńõtlem.

Specifika pro osvńõtlen√≠ venkovn√≠ho posezen√≠

Pokud chcete na balk√≥nu ńći terase tr√°vit pŇô√≠jemn√© veńćery s rodinou, pŇô√°teli ńći obl√≠benou kn√≠Ňĺkou, mus√≠te venkovn√≠mu osvńõtlen√≠ vńõnovat v√≠ce pozornosti. Nad prostor s posezen√≠m se hod√≠ um√≠stit venkovn√≠ svńõtla na fas√°du, kter√° nab√≠dnou dostateńćn√© osvńõtlen√≠ cel√©ho prostoru. Pokud m√°te venkovn√≠ posezen√≠ na zahradńõ, mŇĮŇĺete k jeho osvńõtlen√≠ pouŇĺ√≠t napŇô√≠klad venkovn√≠ sloupkov√© sv√≠tidlo. To nab√≠z√≠ dostateńćnńõ intenzivn√≠ osvńõtlen√≠ a z√°roveŇą mŇĮŇĺe dotv√°Ňôet celkov√Ĺ design prostoru a fungovat tak√© jako zaj√≠mav√Ĺ a jedineńćn√Ĺ dekorativn√≠ prvek.

Zaj√≠mav√© zahradn√≠ osvńõtlen√≠

Jak√© je nejlepŇ°√≠ LED osvńõtlen√≠ na zahradu?

Zahrada je pomńõrnńõ specifick√Ĺ prostor, kter√Ĺ se v√Ĺraznńõ liŇ°√≠ vlastn√≠k od vlastn√≠ka. Tak je tedy nutn√© pŇôistupovat i k v√Ĺbńõru vhodn√©ho osvńõtlen√≠. ŇėińŹte se pŇôedevŇ°√≠m moŇĺnostmi, kter√© v√°m vaŇ°e zahrada nab√≠z√≠, vaŇ°imi poŇĺadavky a tak√© sv√Ĺm vlastn√≠m vkusem. LED osvńõtlen√≠ na zahradu mŇĮŇĺe fungovat tak√© jako dekorativn√≠ osvńõtlen√≠. S osvńõtlen√≠m pŇô√≠stupov√Ĺch cest v√°m mŇĮŇĺe pomoci osvńõtlen√≠ pŇô√≠jezdov√© cesty.

Jak nejl√©pe osvńõtlit baz√©n?

Osvńõtlen√≠ baz√©nu je dŇĮleŇĺit√© zejm√©na z hlediska bezpeńćnosti. Volte proto takov√© LED osvńõtlen√≠ na zahradu, kter√© okol√≠ baz√©nu dostateńćnńõ intenzivnńõ osvńõtl√≠ a zamez√≠ nechtńõn√©mu p√°du ńći dalŇ°√≠m √ļrazŇĮm. U osvńõtlen√≠ baz√©nu je dŇĮleŇĺit√© zvolit vhodn√Ĺ stupeŇą ochrany. IP by mńõlo b√Ĺt alespoŇą 67, aby nebylo svńõtlo ohroŇĺeno pŇô√≠padn√Ĺm vniknut√≠m vody. Je-li baz√©n um√≠stńõn bl√≠zko domu, mŇĮŇĺe v√°m s osvńõtlen√≠m jeho okol√≠ pomoci tak√© venkovn√≠ svńõtlo na zeńŹ.


Hled√°te n√°pady na origin√°ln√≠ osvńõtlen√≠ zahrady? V tomto videu jich na v√°s ńćek√° hned nńõkolik!