https://www.led-store.sk/wp-content/uploads/2021/04/obyvacka.jpg

Spr√°vne LED svetl√° do kaŇĺdej miestnosti

Publikovan√©: 12 j√ļla, 2020 Author: sebi

Pri zariańŹovan√≠ interi√©ru by ste nemali zanedbaŇ• v√Ĺber vhodn√Ĺch typov svietidiel do kaŇĺdej miestnosti. Spr√°vne vybran√© osvetlenie je rovnako d√īleŇĺit√© ako vhodn√Ĺ n√°bytok ńći farby na sten√°ch. Pomocou vhodne vybran√Ĺch LED svetiel m√īŇĺete napr√≠klad vytvoriŇ• poŇĺadovan√ļ atmosf√©ru a pocit komfortu v miestnosti. Svetlo totiŇĺ v√Ĺrazne vpl√Ĺva na naŇ°e vn√≠manie a dok√°Ňĺe ovplyvniŇ• aj naŇ°u n√°ladu. A ak√© typy osvetlenia vyberaŇ•? PońŹme na to postupne.

KuchyŇąa a jed√°leŇą

Pri v√Ĺbere spr√°vneho osvetlenia do kuchyne je takmer vŇĺdy nutn√© vybraŇ• vhodn√ļ kombin√°ciu svietidiel. V tomto smere m√° LED osvetlenie oproti in√Ĺm typom osvetlenia niekońĺko v√Ĺhod, ale najv√§ńćŇ°ou je moŇĺnosŇ• nastavovaŇ• intenzitu svetla podńĺa potreby. V kuchyni je potrebn√© vhodne nasvietiŇ• najm√§ pracovn√© plochy. Na to sa najviac hodia bodov√© LED svetl√°, alebo LED di√≥dov√© p√°siky, ktor√© sa daj√ļ podńĺa potreby umiestniŇ• napr√≠klad pod skrinky nad kuchynskou linkou. Ako centr√°lne osvetlenie s√ļ vhodn√© LED lustre s tienidlami.

Netreba pritom zab√ļdaŇ• na v√Ĺber spr√°vnej farby a sily svetla. Pracovn√© plochy by mali byŇ• osvetlen√© sk√īr chladnejŇ°√≠mi odtieŇąmi, ktor√© zlepŇ°uj√ļ koncentr√°ciu. Pre centr√°lne osvetlenie je zas lepŇ°ie pouŇĺiŇ• teplejŇ°√≠ odtieŇą svetla. Ak m√°te kuchyŇąu spojen√ļ s jed√°lŇąou, nad st√īl zaveste LED luster s tepl√Ĺm svetlom. Ten m√īŇĺe byŇ• aj s ovl√°dan√≠m svietivosti.

Ob√Ĺvacia izba

Vo v√§ńćŇ°ine dom√°cnost√≠ je ob√Ĺvańćka miestom, kde zvykneme tr√°viŇ• najviac ńćasu. Ako centr√°lne osvetlenie s√ļ tu vhodn√© LED bodov√© svetl√° s nastaviteńĺnou svietivosŇ•ou, ktor√© umoŇĺŇąuj√ļ vytvoriŇ• atmosf√©ru v ob√Ĺvańćke podńĺa aktu√°lnej potreby. Centr√°lne svietidlo je vŇ°ak potrebn√© doplniŇ• stojac√≠mi, alebo n√°stenn√Ĺmi svietidlami. Stojacie LED lampy by mali vyd√°vaŇ• tlmen√© tepl√© svetlo, ktor√© je vhodn√© na relax√°ciu. Ak v ob√Ĺvańćke zvyknete aj ńć√≠taŇ•, mali by ste vyuŇĺiŇ• svietidl√°, ktor√© sa daj√ļ nasmerovaŇ• podńĺa potreby tak, aby neruŇ°ili ostatn√Ĺch v miestnosti. NajlepŇ°ie je v tomto pr√≠pade pouŇĺiŇ• lampu, ktor√° vyd√°va prirodzen√© denn√© svetlo.

Sp√°lŇąa

Do sp√°lne sa nehod√≠ pr√≠liŇ° ostr√© svetlo. Oveńĺa lepŇ°ie je pouŇĺiŇ• menej intenz√≠vne, teplejŇ°ie odtiene, pretoŇĺe podporuj√ļ relax√°ciu tela i duŇ°e. Netreba zabudn√ļŇ• ani na vhodn√© stoln√© LED lampińćky, ak zvyknete v posteli ńć√≠taŇ•. M√īŇĺete tieŇĺ pouŇĺiŇ• n√°stenn√© LED lampińćky, ktor√© sa daj√ļ nasmerovaŇ• podńĺa potreby.

Ak m√°te v sp√°lni aj Ň°atn√≠k ńći skrine, mali by ste zv√°ŇĺiŇ• pouŇĺitie jasnejŇ°ieho svetla, ktor√© nebude skresńĺovaŇ• farby. NajlepŇ°ie v odtieni bielej alebo denn√©ho svetla. To plat√≠ aj pre osvetlenie priestoru pri zrkadle. Namiesto klasick√©ho lustra m√īŇĺete pouŇĺiŇ• niekońĺko bodov√Ĺch LED svetiel. NajlepŇ°ie tak√Ĺch, ktor√© sa daj√ļ ovl√°daŇ• na diańĺku.

Detsk√° izba

Vhodn√© osvetlenie do detskej izby by ste mali vyberaŇ• najm√§ podńĺa veku a pohlavia dieŇ•aŇ•a. In√© potreby maj√ļ mal√© detińćky, ktor√© sa v izbe hraj√ļ sk√īr na zemi s hrańćkami a in√© stredoŇ°kol√°ci. NaŇ°Ň•astie s√ļ v ponuke na trhu aj LED svietidl√° s detsk√Ĺmi mot√≠vmi.

V prvom rade je d√īleŇĺit√© centr√°lne osvetlenie. M√īŇĺe to byŇ• luster, alebo aj vhodn√© bodov√© LED svetl√°. Na pracovnom stole Ň°kol√°ka by nemala ch√ĹbaŇ• stolov√° LED lampa s ohybn√Ĺm ramenom, ktor√ļ m√īŇĺe dieŇ•a ńĺahko ovl√°daŇ•. Mal√ļ stolov√ļ lampińćku je vhodn√© umiestniŇ• aj na nońćn√Ĺ stol√≠k, aby si mohli deti veńćer ńć√≠taŇ•. Intenzitu osvetlenia si m√īŇĺu deti nastaviŇ• aj sami vńŹaka diańĺkov√Ĺm ovl√°dańćom.

K√ļpeńĺŇąa

Do k√ļpelne je potrebn√© pouŇĺiŇ• svietidl√°, ktor√© maj√ļ dostatońćn√ļ √ļroveŇą krytia. Odpor√ļńća sa aspoŇą krytie(odolnosŇ• vońći vode a prachu) IP43 a vyŇ°Ň°ie, ktor√© zabezpeńć√≠, Ňĺe sa do LED svetiel nedostane voda. Aj tu niekedy potrebn√© skombinovaŇ• niekońĺko svetiel. Pre osvetlenie zrkadla plat√≠ rovnak√© pravidlo ako v pr√≠pade sp√°lne. OsvetliŇ• vaŇąu ńći sprchov√Ĺ k√ļt je lepŇ°ie teplejŇ°√≠m odtieŇąom, ktor√Ĺ sa hod√≠ na relax√°ciu.

Chodba

Na osvetlenie chodby ńći predsiene nie je nutn√© ostr√© svetlo. Preto sa viac hod√≠ pouŇĺiŇ• bodov√© LED svetl√° s nastaviteńĺnou svietivosŇ•ou. Vhodn√© s√ļ aj LED svetl√° s pohybov√Ĺmi senzormi, ktor√© svetlo zapn√ļ a vypn√ļ len ak bude niekto na chodbe. Ocenia to najm√§ rodińćia, ktor√Ĺch deti sa zvykn√ļ v noci pres√ļvaŇ• s detskej izby na toaletu ńći do sp√°lne k rodińćom.

VybraŇ• vhodn√© osvetlenie m√īŇĺe byŇ• pre beŇĺn√©ho ńćloveka probl√©m, ale m√īŇĺete vyuŇĺiŇ• rady odborn√≠kov, alebo si nechaŇ• navrhn√ļŇ• osvetlenie do cel√©ho domu ńći bytu architektom. Ten v√°m vyberie tie najvhodnejŇ°ie typy a dizajn svietidiel, vr√°tane ich sily. M√īŇĺete tak podstatne uŇ°etriŇ• na spotrebe aj na cene za osvetlenie.