https://www.led-store.sk/wp-content/uploads/2021/04/Depositphotos_52679893_xl-2015-1.jpg

Skr√°Ň°lite svoju z√°hradu LED svetlami

Publikované: 20 augusta, 2020 Author: sebi

VńŹaka pokroku uŇĺ dnes nemus√≠te pouŇĺ√≠vaŇ• baterky, ak potrebujete z√°jsŇ• potme napr√≠klad do z√°hradn√©ho domńćeka, alebo do gar√°Ňĺe. OsvetliŇ• pr√≠stupov√ļ cestińćku od br√°ny, alebo chodn√≠k v z√°hrade si m√īŇĺete jednoducho a efekt√≠vne podńĺa potreby pomocou √ļsporn√Ĺch LED svetiel.

Potrebujete vhodn√© osvetlenie na terasu, alebo na balk√≥n? VŇ°etky vonkajŇ°ie priestory bez probl√©mov osvetlia vhodne vybran√© LED svetl√° do z√°hrady. VńŹaka dlhej Ňĺivotnosti a n√≠zkej spotrebe energie s√ļ LED svietidl√° pre tento pr√≠pad vhodn√Ĺm rieŇ°en√≠m. M√īŇĺete pouŇĺiŇ• aj niekońĺko kusov a r√īzne typy LED osvetlenia. Vysok√Ĺch n√°kladov na elektrinu sa vŇ°ak nemus√≠te b√°Ň•. KeńŹ pouŇĺijete dekorańćn√© LED svetl√°, ktor√© nemusia plniŇ• Ňĺiadnu funkciu, m√īŇĺete si k tomu dopriaŇ• aj svietiacu v√Ĺzdobu baz√©na ńći balk√≥na.

Vyber√°te LED svetl√°?

Pred samotn√Ĺm v√Ĺberom by ste si mali ujasniŇ•, ńćo konkr√©tne chcete osvetliŇ•. Podńĺa toho potom m√īŇĺete vyberaŇ• najvhodnejŇ°ie typy LED svietidiel tak, aby splnili vaŇ°e poŇĺiadavky. Pri v√Ĺbere sa zamerajte hlavne na to, aby mali LED svetl√° spr√°vnu svietivosŇ• a vhodn√ļ farbu svetla. AŇĺ potom si vyberajte svietidl√° s vhodn√Ĺm dizajnom.

Pr√≠zemn√© LED osvetlenie chodn√≠ka v z√°hradke nem√° byŇ• tak√© intenz√≠vne, ako napr√≠klad svetlo LED reflektora pred gar√°Ňĺou. Vhodne vybran√° LED lampińćka v√°m na balk√≥ne dovol√≠ vychutnaŇ• si tepl√© letn√© noci. Pre nasvietenie v√Ĺzdoby, ako s√ļ sochy ńći font√°na, sa vŇ°ak nehod√≠. Na to sa hodia in√© typy LED svetiel.

T-LED Z√°hradn√© svietidlo pre LED Ňĺiarovky E27 106461

Pri v√Ĺbere jednotliv√Ĺch LED svetiel do z√°hrady berte do √ļvahy nielen typ, ale aj farbu svetla. Vo vŇ°eobecnosti plat√≠, Ňĺe na relax√°ciu sa viac hodia teplejŇ°ie odtiene bielej farby, takŇĺe s√ļ LED svetl√° s t√Ĺmto odtieŇąom vhodn√© napr√≠klad na osvetlenie alt√°nku, terasy alebo balk√≥na. Jednoducho tam, kde zvyknete oddychovaŇ•. Priestor pred gar√°Ňĺou by zas malo osvetńĺovaŇ• dostatońćne siln√© svetlo, najlepŇ°ie studenej bielej farby.

Nezabudnite pri v√Ĺbere na bezpeńćnosŇ•

Nie vŇ°etky typy LED svetiel s√ļ vhodn√© na vonkajŇ°ie osvetlenie. Preto by ste mali vyberaŇ• tak√© LED svetl√°, ktor√© s√ļ vyroben√© z vhodn√Ĺch materi√°lov, ako kov, keramika ńći sklo. KeńŹ si d√°te na v√Ĺbere z√°leŇĺaŇ•, d√°ŇĺńŹ, vietor ńći mrazy vaŇ°e LED svetl√° v z√°hrade nepoŇ°kodia.

Pri v√Ĺbere vhodn√Ĺch materi√°lov majte na pam√§ti, Ňĺe LED svietidl√° na vonkajŇ°ie pouŇĺitie by mali byŇ• hlavne vodeodoln√©, aby odolali daŇĺńŹu a celkovo vlhkosti. Na tento √ļńćel sa preto najviac hodia LED svetl√° so stupŇąom krytia IP 44 aŇĺ IP 68. V pr√≠pade potreby v√°m m√īŇĺu pri v√Ĺbere samozrejme pom√īcŇ• sk√ļsen√≠ odborn√≠ci.

Ovládanie a prívod elektriny

Pred samotn√Ĺm v√Ĺberom sa oplat√≠ vopred si urńćiŇ•, ktor√© ńćasti z√°hrady ńći pozemku chcete osvetliŇ•, kde chcete jednotliv√© LED svetl√° umiestniŇ• a tieŇĺ ako ich chcete ovl√°daŇ•.

Podńĺa toho potom m√īŇĺete vybraŇ• najvhodnejŇ°ie LED ovl√°dańće pre jednotliv√© svetl√°. M√īŇĺu to byŇ• klasick√© vyp√≠nańće na stene, diańĺkov√© ovl√°danie aj najnovŇ°ie senzorov√© ovl√°dania. VńŹaka tomu sa daj√ļ LED svetl√° nielen vyp√≠naŇ• a zap√≠naŇ•, ale m√īŇĺete si podńĺa potreby nastaviŇ• aj intenzitu svetla.

T-LED Stmievańć ovl√°dańć RF25A 06183

Nezabudnite ani na pr√≠vod elektriny pre jednotliv√© LED svetl√°. Ak zatiańĺ iba pl√°nujete LED osvetlenie pre svoju z√°hradu ńći dom, m√°te v√Ĺhodu. Nemus√≠te totiŇĺ z√°hradu, ńći jej ńćasti, prer√°baŇ•. Namiesto toho si m√īŇĺete vopred urńćiŇ•, kde ak√© k√°ble pripojiŇ• a kde nie. Z√°roveŇą pritom m√īŇĺete lepŇ°ie vybraŇ• vhodn√Ĺ typ ovl√°dania pre jednotliv√© typy LED svetiel.

Ak chcete iba doplniŇ• svoj alt√°nok o √ļsporn√© LED svetlo, nemus√≠te hneńŹ zakop√°vaŇ• do zeme nov√© k√°ble. Na trhu uŇĺ m√īŇĺete n√°jsŇ• aj vhodn√© LED svetl√° na bat√©rie ńći slneńćn√© nab√≠janie.

Dekorańćn√© LED p√°siky v z√°hrade ńći na balk√≥ne sa m√īŇĺu cez deŇą nab√≠jaŇ• a sami zapn√ļŇ• po zotmen√≠. Nabit√© bat√©rie vydrŇĺia v priemere 8 hod√≠n, ńćo by malo byŇ• dosŇ•. LED svetlo pri vchode do domu sa zas rozsvieti keńŹ sa niekto pribl√≠Ňĺi. Ovl√°danie si m√īŇĺete nastaviŇ• a umiestniŇ• tam, kde v√°m to najviac vyhovuje.

Pri z√°hradnej p√°rty urńćite ocen√≠te eŇ°te jednu v√Ĺhodu, ktor√ļ LED svetl√° maj√ļ. V lete uŇĺ nebude okolo zapnut√©ho svetla vo vaŇ°ej z√°hrade poletovaŇ• tońĺko hmyzu, pretoŇĺe LED svietidl√° nepriŇ•ahuj√ļ hmyz tak, ako in√© typy svetiel.