T-LED S√ļmrakov√Ĺ sn√≠mańć 068304

8

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 068304 Kateg√≥rie: Znańćka:

Popis

S√ļmrakov√Ĺ sp√≠nańć automaticky zapne a vypne osvetlenie podńĺa √ļrovne intenzity svetla. Pokiańĺ chcete nastaviŇ• zopnutie za Ň°era alebo tmy, nemus√≠te nastavovaŇ• konkr√©tny ńćas zotmen√≠, ktor√Ĺ sa kaŇĺd√Ĺ deŇą men√≠. √öroveŇą osvetlenia sleduje prostredn√≠ctvom extern√©ho senzora, ktor√Ĺ m√° krytie IP65.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Krytie

Pracovn√° teplota

Vstupné napätie

CitlivosŇ• PIR ńćidla

Max. proud

ńĆasov√© oneskorenie

PŇô√≠kon