T-LED Stoln√Ĺ ovl√°dańć dimLED 069137

33

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 069137 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

Stoln√Ĺ diańĺkov√Ĺ ovl√°dańć dimLED je bezdr√ītov√Ĺ r√°diofrekvenńćn√Ĺ ovl√°dac√≠ syst√©m, jedn√©ho ovl√°dańće a niekońĺk√Ĺch prij√≠mańćov. S jedn√Ĺm ovl√°dańćom moŇĺno ovl√°daŇ• 1 z√≥nu, ktor√° sa m√īŇĺe skladaŇ• z niekońĺk√Ĺch prij√≠mańćov. Tieto prij√≠mańće sa po odohratie s ovl√°dańćom ovl√°daj√ļ ako jedna sekcia. Stmievanie prebieha ot√°ńćan√≠m kolieska, zapnutie a vypnutie stlańćen√≠m kolieska.

Prij√≠mańć m√īŇĺe byŇ• ukryt√Ĺ (za m√ļrom, sadrokart√≥nom ńći v skrini), nie je nutn√° priama viditeńĺnosŇ• prij√≠mańća pre ovl√°dańć.

Vlastnosti a v√Ĺhody syst√©mu dimLED:
Stmievanie je stabiln√Ĺ a spońĺahliv√©, dosah ovl√°dańća ‚ȧ 30M.
Stmievanie v rozmedz√≠ 0-100%, 256 √ļrovn√≠ stmievanie, stmievanie m√§kk√©, bez blikania. Pri zapnut√≠ d√ījde k pozvońĺn√©mu rozsvietenie, pri vypnut√≠ d√ījde k pozvońĺn√©mu zotmen√≠.

Ovl√°dańć si pam√§t√° posledn√© nastavenie po odpojen√≠ nap√°jania.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Rozmery

Prenosov√° frekvencia

Dosiah

Pońćet z√≥n

Pońćet prij√≠mańćov