T-LED Sp√≠nańć skriŇąov√Ĺ 2v1 067102

10

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 067102 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

Sp√≠nańć skriŇąov√Ĺ 2v1 s IR senzorom na zapnutie a vypnutie ak√©hokońĺvek sveteln√©ho ńći in√©ho zariadenia a prev√°dzkov√Ĺm nap√§t√≠m 9,5-30VDC.

Pre sp√īsob pouŇĺitia nalepenim je s√ļńćasŇ•ou balenia 3M obojstrann√° samolepiaca p√°ska.

Na jeden nap√°jac√≠ zdroj m√īŇĺete pripojiŇ• ńĺubovońĺn√© mnoŇĺstvo ovl√°dańćov a nez√°visle tak zap√≠naŇ• jednotliv√© okruhy, napr√≠klad u skr√≠Ňą s viacer√Ĺmi dverami.

Ovl√°danie skrine: IR senzor funguje na syst√©me prek√°Ňĺky pred senzorom, pokiańĺ sa prek√°Ňĺka odstr√°ni, senzor zapne priechod nap√°jania v ovl√°dańći a zapne pripojen√© zariadenie, pokiańĺ sa prek√°Ňĺka vr√°ti sp√§Ň• pred senzor, pripojen√© zariadenie sa vypne.

VyuŇĺitie: najńćastejŇ°ie do skr√≠Ňą, z√°suviek a podobn√Ĺch vybavenia, najm√§ n√°bytku

Ovl√°danie m√°vnut√≠m: IR senzor funguje na syst√©me m√°vnut√≠m pred senzorom, priechod nap√°janie sa zapne v ovl√°dańći m√°vnut√≠m pred senzorom a zapne pripojen√© zariadenie, ak op√§Ň• m√°vnete pred senzorom, pripojen√© zariadenie sa vypne.

VyuŇĺitie: pohodln√© zap√≠nanie a vyp√≠nanie kdekońĺvek miesto mechanick√©ho vyp√≠nańća, najm√§ ak m√°te Ň°pinav√© ruky a doch√°dzalo by k zneńćisteniu vyp√≠nańća

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Rozmery

Vstupné napätie

Pripojenie

V√Ĺstup