T-LED Sp√≠nańć m√°vnut√≠m 12/24V 06715

8

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 06715 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

Sp√≠nańć m√°vnut√≠m s IR senzorom na zapnutie a vypnutie ak√©hokońĺvek sveteln√©ho ńći in√©ho zariadenia jednoduch√Ĺm pohybom ruky a prev√°dzkov√Ĺm nap√§t√≠m 12-24V DC.

Ovl√°danie prebieha pomocou IR senzoru, ktor√Ĺ funguje na syst√©me m√°vnut√≠m pred senzorom, priechod nap√°jania sa zapne v ovl√°dańći m√°vnut√≠m pred senzorom a zapne pripojen√© zariadenie, ak op√§Ň• m√°vnete pred senzorom, pripojen√© zariadenie sa vypne.

MoŇĺno pouŇĺiŇ• namiesto mechanick√©ho vyp√≠nańća. Mont√°Ňĺ sa vykon√°va pomocou obojstrannej lepiacej p√°sky alebo skrutiek (vŇ°etko je s√ļńćasŇ•ou produktu). DńļŇĺka pr√≠vodn√©ho aj odvodn√©ho k√°bla je 1m.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Rozmery

Vstupné napätie

ZaŇ•aŇĺenie

Detekcia pohybu

Pripojenie