T-LED Prij√≠mańć dimLED 2 pre LED p√°siky RGBW 069004

21

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 069004 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

R√°diofrekvenńćn√Ĺ prij√≠mańć stmievańć pre RGBW LED produkty. Prij√≠mańć m√īŇĺe byŇ• ukryt√Ĺ (za m√ļrom, sadrokart√≥nom ńći v skrini), nie je nutn√° priama viditeńĺnosŇ• prij√≠mańća pre ovl√°dańć. Prij√≠mańć je kompatibiln√Ĺ s RGBW ovl√°dańćmi radu dimLED.

Pre ovl√°danie viac okruhov je nutn√© pouŇĺiŇ• jeden prij√≠mańć na kaŇĺd√Ĺ okruh. Na kaŇĺd√Ĺ prij√≠mańć je moŇĺn√© nap√°rovaŇ• aŇĺ 10 r√īznych ovl√°dańćov radu dimLED a tak ovl√°daŇ• z niekońĺk√Ĺch miest.

V pr√≠pade preruŇ°enia a potom op√§tovn√©ho pripojenie nap√°jania (napr√≠klad preruŇ°en√≠m nap√°jania zdroja) m√° tento prij√≠mańć pam√§Ň• nastavenia intenzity (intenzita osvetlenia sa vr√°ti na naposledy nastaven√ļ).

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Rozmery

Vstupné napätie

ZaŇ•aŇĺenie

Prenosov√° frekvencia

Dosiah