T-LED PIR Pohybov√Ĺ sn√≠mańć vstavan√Ĺ 06825

8

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 06825 Kateg√≥rie: Znańćka:

Popis

PIR pohybov√© ńćidlo sn√≠ma pohyb na z√°klade tepeln√©ho Ňĺiarenia, ktor√© vyŇĺaruje ńĺudsk√© telo v infrańćervenej ńćasti spektra. Toto ńćidlo je urńćen√© k vstavaniu do podhńĺadu.

ńĆidl√°, ktor√© s√ļ k dostaniu v beŇĺn√Ĺch supermarketoch ńći vŇ°eobecn√Ĺch elektro-obchodoch nedok√°Ňĺu sp√≠naŇ• LED sveteln√© zdroje. ńĆidl√°, ktor√© pon√ļkame, s√ļ urńćen√© pre vŇ°etky sveteln√© zdroje vr√°tane LED.

Sn√≠mańć po urńćitej dobe rozopne, keńŹ zaregistruje pohyb, op√§Ň• zopne. Po vyprŇ°an√≠ vami nastaven√©ho ńćasov√©ho limitu m√īŇĺe d√ījsŇ• k situ√°cii, Ňĺe budete chv√≠ńĺu po tme. Ak chcete, aby svetlo vo vaŇ°ej pr√≠tomnosti nezhaslo, je vhodn√© pouŇĺiŇ• infrańćerven√© ńćidlo z naŇ°ej ponuky.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Vstupné napätie

Dosah PIR ńćidla

ńĆasov√© rozp√§tie PIR ńćidla

VyŇĺarovac√≠ uhol

Krytie