T-LED LED stmievańć mini manu√°lny 061053

3

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 061053 Kateg√≥rie: Znańćka:

Popis

LED stmievańć mini manu√°lny dok√°Ňĺe ovl√°daŇ• LED osvetlenie v rozsahu nap√§tia 5-24V DC.

Ide√°lne pre LED p√°sky.

Funkcia ovl√°dańća:

  • Tlańćidlo MODE – nastavenie √īsmich efektov
  • Tlańćidlo SPEED – pridrŇĺan√≠m ovl√°dańć vypnete, pri vypnutom stave ovl√°dańć zapnete. Pri statickej farbe kr√°tkym stlańćen√≠m zniŇĺujete intenzitu v 10-tich krokoch. Pri efekte
  • kr√°tkym stlańćen√≠m nastavujete r√ĹchlosŇ• efektu v 10-tich krokoch
  • Tlańćidlo LIGHT – pri efekte prepnete do statickej farby, kr√°tkym stlańćen√≠m zvyŇ°ujete intenzitu v 10-tich krokoch, pridrŇĺan√≠m nastavujete intenzitu r√ĹchlejŇ°ie

 

V pr√≠pade preruŇ°enia a potom op√§tovn√©ho pripojenia nap√°jania (napr√≠klad preruŇ°en√≠m nap√°jania zdroja) m√° tento prij√≠mańć pam√§Ň• nastavenia intenzity (intenzita osvetlenia sa vr√°ti na naposledy nastaven√ļ).

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Vstupné napätie

Rozmery

Z√°ruka

Maxim√°ln√© pr√ļdov√© zaŇ•aŇĺenie