T-LED Dotykov√Ĺ triakov√Ĺ stm√≠vańć 06179

40

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 06179 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

Dotykov√Ĺ stmievańć je urńćen√Ĺ na ovl√°danie jednofarebn√Ĺch LED sveteln√Ĺch zdrojov. Ovl√°dańć sa vyznańćuje modern√Ĺm dizajnom so sklenenou doskou. V ovl√°dańći je vysoko presn√Ĺ a citliv√Ĺ ovl√°dac√≠ ńćip, ktor√Ĺ zlepŇ°uje dotykov√ļ citlivosŇ•, t√Ĺm je dosiahnut√° vysok√° presnosŇ• ovl√°dania. Ovl√°dańćom je moŇĺn√© ovl√°daŇ• jednofarebn√© LED sveteln√© zdroje. Panel si po odpojen√≠ pam√§t√° posledn√© nastavenie.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Farba tela

Rozmery

Vstupné napätie

V√Ĺstup