T-LED Dotykov√Ĺ stmievańć 06717

8

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 06717 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

Dotykov√Ĺ stmievańć je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• s ak√Ĺmkońĺvek sveteln√Ĺm ńći in√Ĺm zdrojom s prev√°dzkov√Ĺm nap√§t√≠m medzi 12V a 24V. Sl√ļŇĺi na zap√≠nanie, vyp√≠nanie a regul√°ciu jasu. Dotykom senzora sa sveteln√Ĺ zdroj vypne alebo zapne, pre ubr√°ni ńći pridanie intenzity svetla treba senzor pridrŇĺaŇ•.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Farba tela

Rozmery

Vstupné napätie

Pripojenie

ZaŇ•aŇĺenie