T-LED Diańĺkov√Ĺ Ovl√°dańć dimLED ńćierny kan√°ly: 4 Kan√°ly 069105

15

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 069105 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

Diańĺkov√Ĺ ovl√°dańć dimLED je bezdr√ītov√Ĺ r√°diofrekvenńćn√Ĺ ovl√°dac√≠ syst√©m, jedn√©ho ovl√°dańća a niekońĺko prij√≠mańćov. S jedn√Ĺm ovl√°dańćom moŇĺno ovl√°daŇ• nez√°visle 4 alebo 8 zon, ktor√° sa m√īŇĺe skladaŇ• z niekońĺk√Ĺch prij√≠mańćov. Tieto prij√≠mańće sa po odohratie na jednotliv√© predvońĺbe na ovl√°dańći ovl√°daj√ļ ako jedna sekcia.
Prij√≠mańć m√īŇĺe byŇ• ukryt√Ĺ (za m√ļrom, sadrokart√≥nom ńći v skrini), nie je nutn√° priama viditeńĺnosŇ• prij√≠mańća pre ovl√°dańć.

Vlastnosti a v√Ĺhody syst√©mu dimLED:
Stmievanie je stabiln√© a spońĺahliv√©, dosah ovl√°dańća ‚ȧ 20M.
Stmievanie v rozmedz√≠ 0-100%, 256 √ļrovn√≠ stmievania, stmievanie m√§kk√©, bez blikania. Pri zapnutiu d√ījde k pozvońĺn√©mu rozsvieteniu, pri vypnutiu d√ījde k pozvońĺn√©mu zotmeniu.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

kan√°ly

Rozmery

Prenosov√° frekvencia

Z√°ruka

Dosiah