Solight Wifi z√°suvka diańĺkovo ovl√°dan√© DY11WIFI

17

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: DY11WIFI Kateg√≥rie: Znańćka:

Popis

MoŇĺnosŇ• ovl√°dania z ktor√©hokońĺvek miesta na svete pri dostupnom internetovom WiFi pripojenie v mieste inŇ°tal√°cie z√°suvky a na mieste, z ktor√©ho chcete z√°suvku ovl√°daŇ•, pre pripojenie je vyŇĺadovan√° sieŇ• 4G. Pomocou jednej aplik√°cie m√īŇĺete nez√°visle ovl√°daŇ• aŇĺ 50 z√°suviek DY11WiFi pod jedn√Ĺm WiFi routerom.

Jednoduch√© ovl√°danie pomocou aplik√°cie urńćen√© pre Android 4.0 a vyŇ°Ň°ie, pre iOS 8.0 a vyŇ°Ň°√≠. Max .: 2300W, AC 230V / 10A. Je tu moŇĺnosŇ• ruńćn√©ho zapnutia a vypnutia z√°suvky. Na z√°suvke je aj detsk√° poistka. Pracovn√° teplota: 0 ¬į C do + 35 ¬į C

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

V√Ĺkon

Farba produktu

Krytie

Podpora operańćn√Ĺch syst√©mov

Frekvencia

PouŇĺitie