LED Solution Stmievateńĺn√Ĺ zdroj pre LED panely 40W 0-10V 694283

21

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 694283 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

Stmievateńĺn√© zdroj pre LED panely 60x60cm:

https://www.123led.sk/strieborny-podhladovy-led-panel-600-x-600mm-40w-premium/

https://www.123led.sk/biely-podhladovy-led-panel-600-x-600mm-40w-premium/

Tento nap√°jac√≠ zdroj umoŇĺŇąuj√ļci stmievanie LED panelov sl√ļŇĺia ako n√°hrada za Ň°tandardn√Ĺ zdroj pribalen√Ĺ k LED panelu. Po v√Ĺmene, ktor√° je uŇĺ√≠vateńĺsky nen√°rońćn√° vńŹaka kompatibiln√©mu konektoru je moŇĺn√© panel stmievaŇ•. Zdroj umoŇĺŇąuje stmievaŇ• LED panel pomocou anal√≥gov√©ho sign√°lu (0) 1-10V. Tento sign√°l vyuŇĺ√≠vaj√ļ r√īzne stmievańće a sn√≠mańće.

V naŇ°ej ponuke n√°jdete napr√≠klad sn√≠mańć okolit√©ho svetla, ktor√© moŇĺno sn√°ńŹ k zdroju pripojiŇ• a regulovaŇ• (stmievaŇ•) tak LED panely v z√°vislosti na dennom svetle vnikaj√≠c√≠m oknami ńći svetl√≠ky. Takto moŇĺno dosiahnuŇ• v√Ĺznamn√© √ļspory elektrickej energie.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Rozmery

V√Ĺkon

V√Ĺstupn√© nap√§tie

Krytie

Prev√°dzkov√° teplota