LED Solution LED Ňĺiarivka 60cm 7.5W 110lm/W Economy+ Barva svńõtla: Denn√° biela 21686

8

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 21686 Kateg√≥rie: Znańćka:

Popis

Variant s k√≥dom produktu 21798 tepl√° biela disponuje v√Ĺkonom 7.5W a 850lm

Variant s k√≥dom produktu 21686 denn√° biela disponuje v√Ĺkonom 7.5W a 850lm

Do vypredania z√°sob:

Variant s k√≥dom produktu 687 studen√° biela disponuje v√Ĺkonom 10W a 1100lm

√ösporn√° ale pritom dostupn√° rada LED Ňĺiariviek (trub√≠c) prin√°Ň°a r√Ĺchlu n√°vratnosŇ• invest√≠cie. T√°to 7.5W, 60cm variant nahr√°dza 60cm, 18W fluorescenńćn√ļ Ňĺiarivku. K v√Ĺmene v starŇ°om Ňĺiarivkovom svietidle vŇ°ak bude potrebn√© vymeniŇ• Ň°tart√©r za LED Ň°tart√©r. Ten dod√°vame ako s√ļńćasŇ• balenia. V kombin√°cii so Ňĺiarivkov√Ĺm svietidlom pre LED trubice a s kryt√≠m IP65 m√īŇĺete trubice umiestniŇ• tieŇĺ do vlhk√©ho, praŇ°n√©ho alebo vonkajŇ°ieho prostredia.

LED trubice svieti ihneńŹ na 100% v√Ĺkon, nehroz√≠ tak preblik√°vania alebo nepr√≠jemn√© zvuky, ktor√© pozn√°te u klasick√Ĺch Ňĺiariviek. Uspor√≠ 50% n√°kladov na elektrick√ļ energiu. LED trubice nie s√ļ n√°chyln√© na ńćast√© vyp√≠nanie a zap√≠nanie. Maj√ļ dlh√ļ ŇĺivotnosŇ• aŇĺ 25 000 hod√≠n, navyŇ°e na ne poskytujeme 5ti-rońćn√ļ z√°ruku.

Varianta Economy + produkuje 110lm/W. Hod√≠ sa tak do priestorov, kde je potrebn√° Ň°tandardn√° hladina osvetlenia ako s√ļ kancel√°rie, arch√≠vy, predajne a pod. Tento variant nahr√°dza starŇ°√≠ alebo neznańćkov√© fluorescenńćn√© Ňĺiarivky, ak chcete nahradiŇ• nov√©, znańćkov√© Ňĺiarivky, zvońĺte variant Premium.

T√°to varianta LED trubice je vhodn√° na denn√© svietenie maxim√°lne 10 hod√≠n. DlhŇ°ia prev√°dzka zniŇĺuje ŇĺivotnosŇ• a mohlo by viesŇ• k strate z√°ruky.

Pozor! Ak chcete nahradiŇ• p√īvodn√ļ Ňĺiarivky v kancel√°rskych svietidl√°ch 4x 60cm, je moŇĺn√©, Ňĺe svietidlo neumoŇĺn√≠ LED trubice sprev√°dzkovaŇ• len v√Ĺmenou Ň°tart√©rov.

produkt_samsung_banner_sk

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Barva svńõtla

Pätica

Materi√°l

Pracovn√° teplota

Sveteln√Ĺ tok

Typ LED ńćipu

Vstupné napätie

VyŇĺarovac√≠ uhol

V√Ĺkon

ŇĹivotnosŇ•

Index podania farieb

Energetick√° trieda

Rozmery (d/v/Ň°)

Farebn√° varianta

Farba svetla

Krytie