LED Solution LED Ňĺiarivka 60cm 10W 90lm/W Economy Barva svńõtla: Denn√° biela 01108

4

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 6393 Kateg√≥rie: Znańćka:

Popis

√ösporn√° ale pritom dostupn√° rada LED Ňĺiariviek (trub√≠c) prin√°Ň°a r√Ĺchlu n√°vratnosŇ• invest√≠cie. K v√Ĺmene v starŇ°om Ňĺiarivkovom svietidle vŇ°ak bude potrebn√© vymeniŇ• Ň°tart√©r za LED Ň°tart√©r. Ten dod√°vame ako s√ļńćasŇ• balenia. V kombin√°cii so Ňĺiarivkov√Ĺm svietidlom pre LED trubice a s kryt√≠m IP65 m√īŇĺete trubice umiestniŇ• tieŇĺ do vlhk√©ho, praŇ°n√©ho alebo vonkajŇ°ieho prostredia.

LED trubice svieti ihneńŹ na 100% v√Ĺkon, nehroz√≠ tak preblik√°vania alebo nepr√≠jemn√© zvuky, ktor√© pozn√°te u klasick√Ĺch Ňĺiariviek. Uspor√≠ 50% n√°kladov na elektrick√ļ energiu. LED trubice nie s√ļ n√°chyln√© na ńćast√© vyp√≠nanie a zap√≠nanie. Maj√ļ dlh√ļ ŇĺivotnosŇ• aŇĺ 20 000 hod√≠n, navyŇ°e na ne poskytujeme 3-rońćn√ļ z√°ruku.

Varianta Economy produkuje 90lm/W. Hod√≠ sa tak do priestorov, kde nie je potrebn√° vysok√° intenzita svetla ako na chodb√°ch, v pivniciach, toalet√°ch a pod. Nahr√°dza niekońĺko rokov star√©, neznańćkov√© Ňĺiarivky plnen√© plynom. Pokiańĺ m√°te novŇ°√≠ fluorescenńćn√ļ Ňĺiarivku, zvońĺte variant Economy+ alebo Premium.

T√°to varianta LED trubice je vhodn√° na denn√© svietenie maxim√°lne 8 hod√≠n. DlhŇ°ia prev√°dzka zniŇĺuje ŇĺivotnosŇ• a mohlo by viesŇ• k strate z√°ruky.

Pozor! Ak chcete nahradiŇ• p√īvodn√ļ Ňĺiarivky v kancel√°rskych svietidl√°ch 4x 60cm, je moŇĺn√©, Ňĺe svietidlo neumoŇĺn√≠ LED trubice sprev√°dzkovaŇ• len v√Ĺmenou Ň°tart√©rov.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Barva svńõtla

Pätica

Materi√°l

Pracovn√° teplota

Rozmery

Sveteln√Ĺ tok

Typ LED ńćipu

Vstupné napätie

V√Ĺkon

Z√°ruka

Index podania farieb

Uhol svitu

Farebn√° varianta

Farba svetla

Krytie

Teplota chormatińćnosti