LED Solution LED prachotesné svietidlo 120cm 36W 150lm/W Premium

50

Popis

Toto LED svietidlo s v√Ĺkonom 36W je vńŹaka krytiu IP65 √ļplne prachotesn√© a vodeodoln√©. MoŇĺno ho teda vyuŇĺiŇ• ako v interi√©ri, tak exteri√©ri ale hod√≠ sa aj do n√°rońćn√Ĺch priemyseln√Ĺch aplik√°ci√≠. NajńćastejŇ°ie je inŇ°talovan√© ako √ļsporn√° n√°hrada Ňĺiarivkov√Ĺch svietidiel. Svietidlo je osaden√© kvalitn√Ĺmi komponenty a vńŹaka tomu na neho poskytujeme z√°ruku 5 rokov. Vyznańćuje sa bez√ļdrŇĺbovou a ekonomickou prev√°dzkou. DńļŇĺkou 120cm nahr√°dza 2x 120cm Ňĺiarivky, hod√≠ sa vŇ°ak aj do nov√Ĺch v√Ĺstavieb.

Neblik√°Svietidlo neblik√° a preto Ň°etr√≠ VaŇ°e ońći

PredńļŇĺen√° z√°rukaNa svietidlo poskytneme z√°ruku 5 rokov

Vysok√° svietivosŇ•Svietidlo premen√≠ 1W energie na 150lm svetla

ńĹahk√° mont√°ŇĺDod√°vame s pr√≠sluŇ°enstvom pre ńĺahk√ļ mont√°Ňĺ

 

Svieti ihneńŹ na pln√Ĺ v√Ĺkon. Dlh√° ŇĺivotnosŇ• aŇĺ 50 000 hod√≠n. Neblik√°, nem√° stroboskopick√Ĺ efekt. VńŹaka mlieńćnemu krytu vyŇĺaruje pr√≠jemn√©, biele svetlo ktor√© neoslŇąuje a nezaŇ•aŇĺuje zrak.

LED svietidl√° s√ļ vhodn√© na trval√© denn√© svietenie maxim√°lne 10 – 12 hod√≠n denne. DlhŇ°ia prev√°dzka zniŇĺuje ŇĺivotnosŇ• a mohla by viesŇ• k strate z√°ruky.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Certifik√°cia

Krytie

Pracovn√° teplota

Rozmery

Sveteln√Ĺ tok

Teplota chromatińćnosti

Vstupné napätie

V√Ĺkon

Energetick√° trieda

Farba svetla

VyŇĺarovac√≠ uhol

ŇĹivotnosŇ•

Index podania farieb

Z√°ruka

Odolnosҕ