LED Solution Koncovka nástenného ohybného profilu varianty: plná

0

Popis

Koncovka k n√°stenn√©mu ohybn√©mu profilu. Varianta pln√° a s otvorom.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

varianty