LED Solution Inteligentné LED solárne verejné osvetlenie 15W Economy Farba svetla: Denná biela

92

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 8549 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

Ekonomick√° verzia LED sol√°rneho poulińćn√©ho osvetlenia je vhodn√° do nen√°rońćn√Ĺch dom√°cich a komerńćn√Ĺch podmienok, kde nie je potrebn√° veńĺkokapacitn√© sol√°rny panel a bat√©rie. VńŹaka priloŇĺen√©mu pr√≠sluŇ°enstvo, ktor√© je s√ļńćasŇ•ou balenia je moŇĺn√© svietidlo inŇ°talovaŇ• na stenu i stńļp. ńĹahko tak osvetl√≠te vonkajŇ°ie priestory, kde je potrebn√© veńćer svietiŇ•.

VńŹaka pohybov√©mu senzoru, ktor√Ĺ sn√≠ma v uhle 120¬į svietidlo nemus√≠ svietiŇ• neust√°le na pln√Ĺ v√Ĺkon. Po zotmen√≠ sa tak aktivuje len na 30% v√Ĺkonu a aŇĺ ak zaznamen√° pohyb je aktivovan√© 100% svietenia. Pohybov√© ńćidlo detekuje pohyb na vzdialenosŇ• cca 8 metrov.

Doba nab√≠jania svietidl√° sa v z√°vislosti na sveteln√Ĺch podmienkach m√īŇĺe l√≠Ň°iŇ•. Do plnej kapacity sa akumul√°tor nabije za 6 – 7 hod√≠n slneńćn√©ho svitu. Potom dok√°Ňĺe fungovaŇ• 12-36 hod√≠n. V zimn√Ĺch mesiacoch m√īŇĺe byŇ• prev√°dzkyschopnosŇ• obmedzen√° v d√īsledku snehovej pokr√Ĺvky a nedostatku slneńćn√©ho svitu.

Pre maxim√°lnu v√ĹdrŇĺ bat√©rie svietidlo funguje v dvoch m√≥doch.

Prv√Ĺch 5 hod√≠n po zotmen√≠ svietidlo pri zaznamenan√≠ pohybu zopne na pln√Ĺ v√Ĺkon a takto svieti 20 sek√ļnd. Potom sa automaticky stlm√≠ na 30% v√Ĺkon.

Po piatich hodin√°ch prev√°dzky, alebo ak je bat√©ria pod 30% svojej kapacity svietidlo funguje rovnako ako v prvom pr√≠pade, ak vŇ°ak v ńŹalŇ°om intervale 5-tich min√ļt nezaznamen√° pohyb, √ļplne sa vypne.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Krytie

Materi√°l

Rozmery

Sveteln√Ĺ tok

VyŇĺarovac√≠ uhol

V√Ĺkon

Pońćet LED

Energetick√° trieda

Farba svetla

Teplota chromatińćnosti

Batéria

Sol√°rny panel