LED Solution Fotobunka IP44 VYP196

12

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: VYP196 Kateg√≥rie: Znańćka:

Popis

Fotobunka je ovl√°dan√° pomocou okolit√©ho osvetlenia. Zap√≠na sa pri zotmen√≠ a vyp√≠na sa pri svitan√≠. CitlivosŇ• zopnutia m√īŇĺete nastaviŇ• otońćn√Ĺm trim√©rom pre nastavenie hodnoty (Lux). PouŇĺitie pre z√°hradn√©, cestn√© osvetlenie, br√°nky a pod.

InŇ°tal√°cia:

 • Vypnite nap√°janie.
 • Uvońĺnite spodn√ļ skrutku a odoberte kryt.
 • Pripojte vodińć podńĺa sch√©my zapojenia vińŹ foto na e-shope.
 • NainŇ°talujte podńĺa foto na e-shope pomocou priloŇĺen√Ĺch hmoŇĺdiniek a skrutiek.
 • NasańŹte sp√§Ň• kryt a potom zapojte nap√°janie

 

Test:

 • PosuŇąte ovl√°dańć LUX do polohy mesiac a zapnite nap√°janie.
 • KeńŹ testujete cez deŇą. V√Ĺrobok by ste mali zakryŇ• ńćiernou nepriehńĺadnou l√°tkou.
 • KeńŹ l√°tka zakryje detekńćn√© okienko fotobunky, okolit√© svetlo fotobunky je menŇ°ie ako 2 LUX, lampa sa rozsvieti.
 • KeńŹ tento l√°tku zloŇĺ√≠te, lampa sa automaticky vypne.
 • KeńŹ posuniete gomb√≠k LUX do polohy slnka, lampa m√īŇĺe svietiŇ• pri okolitom svetle niŇĺŇ°om ako 100LUX.

 

Upozornenie:

 • Pred fotobunkou by nemala byŇ• Ňĺiadna prek√°Ňĺka br√°niaca prij√≠maniu prirodzen√©ho svetla;
 • Pred fotobunkou by nemal byŇ• Ňĺiadny k√Ĺvaj√ļci sa predmet.
 • NeinŇ°talujte fotobunku pod svetlo alebo na miesto, kde bude svetlo oŇĺarovan√© na fotobunku.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Vstupné napätie

Krytie

Pracovn√° teplota

Menovit√Ĺ pr√ļd

ŇĹivotnosŇ•

Rozmery