EMOS Univerz√°lna nab√≠jańćka bat√©ri√≠ N9221

23

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: N9221 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

Univerz√°lna nab√≠jańćka spln√≠ vŇ°etky vaŇ°e predstavy o pohodlnom, Ň°etrnom a r√Ĺchlom nab√≠jan√≠. Je totiŇĺ pripraven√° na nab√≠janie r√īznych druhov bat√©ri√≠, ktor√© m√īŇĺete do nab√≠jańćky vloŇĺiŇ• samostatne aj s√ļńćasne.

Pohotovo a r√Ĺchlo nabije hneńŹ niekońĺko druhov bat√©ri√≠. A pokiańĺ potrebujete, zvl√°dne pokojne aj dve rozdielne bat√©rie s√ļńćasne.

Nab√≠jańćka je vybaven√° funkciou priebeŇĺn√©ho merania kapacity bat√©ri√≠. O aktu√°lnej kond√≠cii vaŇ°ich bat√©ri√≠ tak budete maŇ• vŇĺdy perfektn√Ĺ prehńĺad. Okrem in√©ho dok√°Ňĺe oŇĺiviŇ• aj dlho nenab√≠jan√Ĺ akumul√°tor. VńŹaka displeju na ńćelnej strane sa dozviete napr√≠klad aktu√°lne r√Ĺchlosti nab√≠jania ńći stavu nab√≠jania vloŇĺen√Ĺch bat√©ri√≠.

Nab√≠jaŇ• m√īŇĺete prakticky kdekońĺvek – USB port. Nab√≠janie je nadŇ°tandardne r√Ĺchle. Veńĺkou v√Ĺhodou tejto nab√≠jańćky je t√°, Ňĺe dok√°Ňĺe rozpoznaŇ• chybn√© ńćl√°nky ńći nenab√≠jacie bat√©rie.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Rozmery

Nap√°janie

doba nabíjania AA 2 700 mAh

doba nabíjania AAA 1 000 mAh

Nab√≠jac√≠ pr√ļd