EMOS Nabíjací LED reflektor 10W P4533

40

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: P4533 Kateg√≥rie: , Znańćka:

Popis

Prenosn√Ĺ LED reflektor s v√Ĺkonom 10W disponuje vysokou svietivosŇ•ou aŇĺ 1000lm. Na jedno nabitie vydrŇĺ√≠ svietiŇ• aŇĺ 15,5h v z√°vislosti na vybranom m√≥du. VńŹaka krytia IP65 moŇĺno pouŇĺiŇ• ako v exteri√©ri, tak interi√©ri a v praŇ°n√Ĺch priestoroch. Oproti beŇĺn√Ĺm pracovn√Ĺm svetl√°m m√° oveńĺa vyŇ°Ň°√≠ sveteln√Ĺ tok (aŇĺ 1000lm), 10W COB LED ńćip, 2 reŇĺimy svietenia (100% alebo 50%) a praktick√Ĺ stojan. VńŹaka nemu nemus√≠te pri pr√°ci drŇĺaŇ• reflektor v ruke (tak ako baterku), ale postav√≠te si ho presne tam, kde je najviac potrebn√°. A to najlepŇ°ie na koniec, ako nab√≠jacie LED reflektor v√°s netr√°pia veńćn√Ĺm hńĺadan√≠m z√°suvky.

Na jeho zadnej strane n√°jdete mal√© odkl√°pacie okienko, pod ktor√Ĺm s√ļ bezpeńćne ukryt√© 2 USB porty. Pomocou toho menŇ°ieho (USB-B) reflektor dob√≠jate, ten v√§ńćŇ°√≠ (USB-A) v√°m naopak umoŇĺŇąuje odńćerpaŇ• nahromaden√© energiu dostaŇ• zase von – treba si z neho v pr√≠pade n√ļdze nabiŇ• mobil. O stave nab√≠jania aj zost√°vaj√ļcim mnoŇĺstvo energie v reflektore v√°s priebeŇĺne informuj√ļ 4 farebn√© LED di√≥dy.

Medzi z√°kladn√© krit√©ri√° prenosn√©ho reflektora patr√≠ bezpochyby n√≠zka hmotnosŇ• a skladnosŇ•. Len tak sa d√° zabezpeńćiŇ•, Ňĺe si nen√°jdete Ňĺiadnu v√Ĺhovorku, preńćo ho nech√°vaŇ• doma. P4534 je na ńćast√© presuny ide√°lne, pretoŇĺe v√°Ňĺi len 453g a meria pribliŇĺne ako menŇ°ie kniŇĺka (170√ó125√ó45mm). Napriek tomu sa o neho nemus√≠te viac b√°Ň•, dlhovekosŇ• mu zaisŇ•uje konŇ°trukcia odoln√° proti p√°dom.

Okrem klasick√©ho podopretie v podobe stojanu moŇĺno reflektor aj zavesiŇ• za p√ļtko. Stojan sa d√° vyklopiŇ• aŇĺ o 180¬į.

LED reflektor svieti ihneńŹ po zapnut√≠ na pln√Ĺ v√Ĺkon. Je prachu a vodeodoln√Ĺ.

LED svietidl√° s√ļ vhodn√© na trval√© denn√©mu svietenia maxim√°lne 10 – 12 hod√≠n denne. DlhŇ°ia prev√°dzka zniŇĺuje ŇĺivotnosŇ• a mohol by viesŇ• k strate z√°ruky.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Farba tela

Hmotnosҕ

Krytie

Materi√°l

Rozmery

Sveteln√Ĺ tok

V√Ĺkon

Z√°ruka

Nap√°janie

maxim√°lny dosvit

Typ zdroje