EMOS Detektor dymu na batériu

8

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: P56501 Kateg√≥rie: Znańćka:

Popis

Detektor dymu, ktor√Ĺ r√Ĺchlo odhal√≠ hroziace nebezpeńćenstvo. V pr√≠pade zistenia pr√≠tomnosti dymu zańćne detektor hlasno p√≠paŇ• a s√ļńćasne sa rozblik√° ńćerven√° LED di√≥da. Z bezpeńćnostn√©ho hńĺadiska nemoŇĺno alarm st√≠Ň°iŇ• ani vypn√ļŇ•. Zostane akt√≠vny do doby, neŇĺ sa vzduch op√§Ň• vyńćist√≠.

Ide√°lne je detektor nainŇ°talovaŇ• do kaŇĺdej miestnosti v dome, avŇ°ak mus√≠te sa vyhn√ļŇ• kuchyni, k√ļpeńĺni, ńći gar√°Ňĺi – keńŹŇĺe vodn√° para, v√Ĺpary vznikaj√ļce pri varen√≠ alebo v√Ĺfukov√© plyny m√īŇĺu sp√ļŇ°Ň•aŇ• faloŇ°n√© poplachy. V pr√≠pade, Ňĺe t√ļto moŇĺnosŇ• nem√°te umiestnite ho aspoŇą 1 do kaŇĺd√©ho poschodia.

EMOS GS536 v√°s udrŇĺ√≠ v bezpeńć√≠ 10 rokov. Ak v priebehu zabudnete d√°tum jeho expir√°cie, pripomenie v√°m ho Ň°t√≠tok na zadnej strane – konkr√©tne n√°pis „zariadenie nahradiŇ•.

Hlavnou v√Ĺhodou tohto detektora dymu je lacn√Ĺ prev√°dzku. Pri Ňĺivote udrŇĺ√≠ detektor dymu EMOS iba jedna alkalick√° 9V bat√©ria. Na nab√≠jaciu bat√©riu v tomto pr√≠pade zabudnite, pre spr√°vne fungovanie detektora m√° nedostatońćn√© nap√§tie (len 1,2 V). Na potrebu nov√©ho zdroja energie v√°s detektor s√°m zańćne upozorŇąovaŇ• 30 dn√≠ pred √ļpln√Ĺm vybit√≠m. Akon√°hle mu vyhoviete, m√°te zase na dlh√ļ dobu pokoj – v√Ĺmena bat√©rie v√°s ńćak√° pribliŇĺne 1 √ó rońćne.

S√ļńćasŇ•ou balenia je 9V bat√©ria.

ńéalŇ°ou v√Ĺhodou je jednoduch√° mont√°Ňĺ, detektor moŇĺno ńĺahko nainŇ°talovaŇ• na stenu ńći na strop. Presn√© konŇ°trukcie n√°jdete v manu√°li. V balen√≠ tieŇĺ n√°jdete vŇ°etky potrebn√© pr√≠sluŇ°enstvo – mont√°Ňĺne podloŇĺku, hmoŇĺdinky aj skrutky.

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Rozmery

ŇĹivotnosŇ•

Nap√°janie

Prev√°dzkov√° teplota

HlasitosŇ• signaliz√°cia

Prodejn√Ĺ obal

Prev√°dzkov√° vlhkosŇ•

Typ inŇ°tal√°cie

Typ signaliz√°cia