https://www.led-store.sk/wp-content/uploads/2021/04/LED_svetlomety.jpg

LED svetl√° s√ļ aj pre aut√°

Publikované: 8 mája, 2020 Author: sebi

VńŹaka svojim unik√°tnym vlastnostiam sa LED svietidl√° uplatnili aj v automobilovom priemysle. UŇĺ dlhŇ°iu dobu s√ļ s√ļńćasŇ•ou Ň°tandardn√©ho osvetlenia automobilov aj motocyklov. Okrem toho sa vŇ°ak v√Ĺkonn√© LED svietidl√° stali skutońćne vyhńĺad√°van√Ĺm doplnkom pre aut√°. Aj keńŹ uŇĺ vaŇ°e auto LED svetlomety m√°, pr√≠davn√© osvetlenie sa v√°m m√īŇĺe hodiŇ•. Najm√§ ak ńćasto riadite svoje auto v noci, alebo v nepriaznivom pońćas√≠. Kvalitn√© osvetlenie v podobe LED pracovn√©ho svetla sa tu urńćite oplat√≠.

V√Ĺhodou LED svetiel pre aut√° je ich n√≠zka spotreba a tieŇĺ neporovnateńĺne dlhŇ°ia ŇĺivotnosŇ• oproti beŇĺn√Ĺm svietidl√°m. Kvalitn√© LED svetl√° uŇ°etria aŇĺ 80% energie, prińćom sa nezn√≠Ňĺi kvalita osvetlenia. Ich ŇĺivotnosŇ• je pritom aŇĺ 10 000 hod√≠n. Pr√°ve vńŹaka tomu sa oplat√≠ ich pouŇĺiŇ•.

Nańćo s√ļ LED svetlomety?

V prvom rade by ste si mali hlavne ujasniŇ•, nańćo LED pracovn√© svetl√° alebo LED rampy potrebujete. A to eŇ°te sk√īr, ako nejak√© budete hńĺadaŇ•. Pri v√Ĺbere si vŇ°ak dajte pozor, aby ste si ich omylom nezamenili za vonkajŇ°ie LED reflektory, ktor√© s√ļ urńćen√© na in√© √ļńćely.

NajńćastejŇ°ie sa LED reflektory pouŇĺ√≠vaj√ļ ako pracovn√© svetl√° pre bagre, n√°kladn√© aut√° a ńŹalŇ°ie Ň•aŇĺk√© mechanizmy. Efekt√≠vne tu plnia svoju prvorad√ļ √ļlohu, kvalitn√© osvetlenie priestoru pred vozidlom, vńŹaka ńćomu umoŇĺŇąuj√ļ pr√°cu aj pońćas noci ńći v menej priaznivom pońćas√≠. Okrem osvetlenie pritom zvyŇ°uj√ļ aj bezpeńćnosŇ• pracovn√©ho prostredia.

Vo v√Ĺbave off-roadu

LED pracovn√© svetl√° sa stali obńĺ√ļben√Ĺm doplnkom aj pre milovn√≠kov off-roadu. VńŹaka LED svetl√°m je aj jazda po pońĺn√Ĺch cest√°ch, ńći mimo nich, bezpeńćnejŇ°ia hlavne v noci a pri nepriazni pońćasia. VychutnaŇ• si prejazdy cez pr√≠rodn√© prek√°Ňĺky a Ň°m√Ĺkanie po zablaten√Ĺch poliach, tak m√īŇĺu uŇĺ aj menej sk√ļsen√≠ off-road vodińći. V√Ĺhody LED pracovn√Ĺch svetiel ocenili aj pońĺovn√≠ci a lesn√≠ci, ktor√≠ ich vyuŇĺ√≠vaj√ļ pri svojej pr√°ci.

Dizajnov√Ĺ doplnok

Vhodne vybran√Ĺ dizajn LED rampy m√īŇĺe efekt√≠vne doplniŇ• v√Ĺzor v√°Ň°ho auta. LED svetlo bude pritom st√°le dokonale plniŇ• svoju z√°kladn√ļ √ļlohu, ktorou je kvalitn√© osvetlenie vozovky. LED rampy sa daj√ļ jednoducho namontovaŇ• na r√īzne ńćasti auta. Di√≥dov√© sveteln√© p√°sy s√ļ na v√Ĺber v r√īznych rozmeroch, s r√īznym v√Ĺkonom a samozrejme r√īznymi dizajnov√Ĺmi prevedeniami. Nemus√≠te tak byŇ• bagrista ani pońĺovn√≠k, aby ste si mohli svoje auto vylepŇ°iŇ• LED svetlami.

Na ńćo sa zameraŇ• pri v√Ĺbere

LED Solution LED pracovn√© svetlo 36W BAR 10-30V 4-Ňôady LB0042

Tak, ako pri kaŇĺdom v√Ĺrobku, aj tu je vŇĺdy prvorad√° funkcia a aŇĺ potom dizajn. Ponuka LED svetlometov pre aut√° je dostatońćne Ň°irok√°, ńćo sa t√Ĺka v√Ĺkonu a spotreby energie. VybraŇ• si m√īŇĺete z r√īznych tvarov reflektorov, farieb aj odtieŇąov svetla. KaŇĺd√Ĺ si jednoducho m√īŇĺe pr√≠sŇ• na svoje.

Vzhńĺadom na v√Ĺkon s√ļ niektor√© LED pracovn√© svetl√° vhodnejŇ°ie pre Ň•aŇĺk√ļ techniku a in√© ako doplnok osobn√©ho auta. D√īleŇĺit√© je aj ich umiestnenie na aute.

҆t√Ĺlov√© LED rampy m√īŇĺete ńćasto vidieŇ• napr√≠klad na maske chladińća ńći nad predn√Ĺm sklom. LED reflektory tvoren√© s√ļstavou LED bodov√Ĺch svetiel s√ļ zas efekt√≠vnym doplnkom pre ter√©nne vozy, keńŹ sa umiestnia na strechu auta, alebo na predn√ļ kapotu. Aj pri jazde vo vode, bahne ńći v noci tak m√īŇĺu d√°vaŇ• vodińćovi potrebn√© osvetlenie.

V pr√≠pade, Ňĺe si neviete sami vybraŇ• tie spr√°vne LED svetl√° pre svojho t√°toŇ°a, radi v√°m poradia sk√ļsen√≠ odborn√≠ci. M√īŇĺete sa tak vyvarovaŇ• privysokej, alebo naopak prin√≠zkej intenzite osvetlenia, ale aj zbytońćne vysokej cene za LED pracovn√© svetlo na auto. Vhodn√© LED osvetlenie v√°m aj v nepriaznivom pońćas√≠ zlepŇ°√≠ viditeńĺnosŇ• a t√Ĺm zv√ĹŇ°i aj bezpeńćnosŇ• jazdy. Ostatn√© v√Ĺhody LED svetlometov bud√ļ uŇĺ len Ň°ńĺahańćka na torte.