Jak√© jsou trendy v osvńõtlen√≠ pro rok 2020?

Publikované: 9 apríla, 2020 Author: sebi

R√°di byste si svou dom√°cnost osvńõtlili stylovńõ a z√°roveŇą modernńõ? Pod√≠vejte se na letoŇ°n√≠ trendy, abyste vńõdńõli, jak√© z√°vńõsn√© sv√≠tidlo ńći LED osvńõtlen√≠ zvolit. Letos je rozhodnńõ z ńćeho vyb√≠rat!


Osvńõtlen√≠ v industri√°ln√≠m a retro stylu

Na retro a industri√°ln√≠ styl osvńõtlen√≠ nar√°Ňĺ√≠me v posledn√≠ dobńõ velmi ńćasto. VńõtŇ°ina nov√Ĺch restaurac√≠, kav√°ren, barŇĮ ńći umńõleck√Ĺch studi√≠ m√° osvńõtlen√≠ pr√°vńõ takov√©. Typick√Ĺm znakem jsou odkryt√© Ňĺ√°rovky, kabely ńći trubky. Nechte se v√©st svou fantazi√≠ a pod√≠vejte se, kam by se v√°m retro z√°vńõsn√© sv√≠tidlo hodilo. Hitem vŇ°ech posledn√≠ch let je nav√≠c ochrana pŇô√≠rody, takŇĺe vyuŇĺijte pŇôedevŇ°√≠m LED osvńõtlen√≠ a retro LED Ňĺ√°rovky. Ty jsou nejen √ļsporn√©, ale tak√© v√°m doma udńõlaj√≠ poŇô√°dnou a trendy par√°du!

Z√°vńõsn√© sv√≠tidlo a pŇô√≠rodn√≠ materi√°ly

AŇ• uŇĺ d√°te pŇôednost dŇôevu, pap√≠ru, ratanu, provazu ńći prout√≠, z√°vńõsn√© sv√≠tidlo i jin√© typy z pŇô√≠rodn√≠ho materi√°lu budou vypadat prostńõ skvńõle! PŇô√≠roda v√©vod√≠ m√≥dn√≠m bytov√Ĺm trendŇĮm jiŇĺ dlouhou dobu, a to nejen v materi√°lech, ale i pouŇĺit√Ĺch technologi√≠ch. PoŇôińŹte si √ļsporn√© a ekologick√© LED osvńõtlen√≠ a vaŇ°e dom√°cnost bude nejen ohledupln√° k Ňĺivotn√≠mu prostŇôed√≠, ale pŇôedevŇ°√≠m nesm√≠rnńõ in! PŇô√≠rodńõ mŇĮŇĺete vzd√°t hold i t√≠m, Ňĺe d√°te pŇôednost sp√≠Ň°e pŇô√≠rodn√≠m barv√°m, ide√°lnńõ odst√≠nŇĮm hnńõd√©.

Modern√≠ z√°vńõsn√© sv√≠tidlo

Dejte pŇôednost v√Ĺrazn√Ĺm tvarŇĮm i velikostem

Zn√°m√© poŇôekadlo ‚ÄěCo je mal√©, to je hezk√©!‚Äú v roce 2020 neplat√≠. AlespoŇą ne pro designov√° sv√≠tidla. V t√©to oblasti naopak letos udńõl√°te nejvńõtŇ°√≠ par√°du s v√Ĺrazn√Ĺmi aŇĺ extravagantn√≠mi modely. DopŇôejte sv√© dom√°cnosti nńõco in a kupte si tŇôeba obrovsk√Ĺ lustr. Ale rozhodnńõ se do nińćeho nenuŇ•te jen proto, Ňĺe je to letos modern√≠. Pokud extravaganci pŇô√≠liŇ° neholdujete, mŇĮŇĺete obrovsk√© z√°vńõsn√© sv√≠tidlo nahradit neobyńćejn√Ĺm, aŇ• uŇĺ v tvaru, barvńõ ńći pouŇĺit√©m materi√°lu. Cokoliv, co bude netypick√© a origin√°ln√≠.

Kr√°sn√© a jednoduch√© z√°vńõsn√© sv√≠tidlo

Jak uŇĺ to tak b√Ĺv√°, m√≥dn√≠ trendy nejsou jednotn√© a v nńõkter√Ĺch pŇô√≠padech si i trochu protiŇôeńć√≠. Podle n√°s je to ale jedinńõ plus, protoŇĺe pak si z nich vybere opravdu kaŇĺd√Ĺ. JestliŇĺe m√°te r√°di sp√≠Ň°e jednoduchost, tak i ta je letos velmi in. Jednoduch√© tvary, neutr√°ln√≠ barvy, kŇôehk√© a nńõŇĺn√© vzory. Pod tento trend spadaj√≠ tak√© nen√°padnńõ um√≠stńõn√° LED bodov√° svńõtla do s√°drokartonu. LED osvńõtlen√≠ mŇĮŇĺeme doporuńćit vŇĺdy, aŇ• uŇĺ se chyst√°te aplikovat na nńõj jak√Ĺkoliv trend. Je totiŇĺ jednoduch√© a z√°roveŇą velmi efektivn√≠ – a tak√© modern√≠. S LED z√°vńõsn√Ĺm sv√≠tidlem nikdy neŇ°l√°pnete vedle.

Trendy z√°vńõsn√© sv√≠tidlo

Kov vŇ°ude, kam se pod√≠v√°Ň°

Ańćkoliv jsou jedn√≠m z letoŇ°n√≠ch trendŇĮ v oblasti osvńõtlen√≠ pŇô√≠rodn√≠ materi√°ly, jedna v√Ĺjimka existuje: kov. Tento materi√°l se tńõŇ°√≠ velk√© oblibńõ uŇĺ pomńõrnńõ dlouho a v posledn√≠ch letech s n√≠m svńõtov√≠ i tuzemŇ°t√≠ design√©Ňôi pracuj√≠ ńć√≠m d√°l ńćastńõji. Tento trend mŇĮŇĺe souviset tak√© s popularitou industri√°ln√≠ho stylu, ve kter√©m m√° nemal√© zastoupen√≠. DopŇôejte sv√© dom√°cnosti nńõco trendy a poŇôińŹte si origin√°ln√≠ z√°vńõsn√© sv√≠tidlo jako je tŇôeba tento plechov√Ĺ ńćern√Ĺ lustr. D√≠ky vyuŇĺit√© LED technologii dod√° vaŇ°√≠ dom√°cnosti modern√≠ styl a jeŇ°tńõ v√°m pomŇĮŇĺe uŇ°etŇôit.

Ovl√°dejte osvńõtlen√≠ d√°lkovńõ

V√Ĺvoj technologi√≠ zasahuje do kaŇĺd√© oblasti naŇ°eho Ňĺivota a ani osvńõtlen√≠ nen√≠ v√Ĺjimkou. Modern√≠m trendem v oblasti osvńõtlen√≠ je jiŇĺ dlouhodobńõ vyuŇĺit√≠ LED osvńõtlen√≠. A letos se k LED Ňĺ√°rovk√°m pŇôid√°vaj√≠ i dalŇ°√≠ vymoŇĺenosti. Vybavte svou dom√°cnost chytr√Ĺm osvńõtlen√≠m. Smart dom√°cnost a smart z√°vńõsn√© sv√≠tidlo jsou trendem, o kter√©m rozhodnńõ jeŇ°tńõ dlouho uslyŇ°√≠me!


VIDEO: Jak si u sebe doma zaŇô√≠dit industri√°ln√≠ osvńõtlen√≠