https://www.led-store.sk/wp-content/uploads/2021/04/70454-2_e27dw.jpg

Co byste mńõli vńõdńõt, neŇĺ zańćnete vyb√≠rat sv√≠tidlo?

Publikovan√©: 8 j√ļna, 2020 Author: sebi

V√≠te, na co si d√°t pozor, abyste si vybrali jen to nejlepŇ°√≠ sv√≠tidlo do kaŇĺd√© m√≠stnosti sv√© dom√°cnosti? Porad√≠me v√°m s v√Ĺbńõrem a sezn√°m√≠me v√°s s tńõmi nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠mi pojmy.


Co je svítidlo?

PŇôi proch√°zen√≠ internetov√Ĺch obchodŇĮ s osvńõtlen√≠m mŇĮŇĺete narazit na nńõkolik rŇĮzn√Ĺch pojmŇĮ, kter√© sice s osvńõtlen√≠m souvis√≠, znamenaj√≠ ale nńõco jin√©ho. Pod pojmem sv√≠tidlo se uv√°d√≠ zaŇô√≠zen√≠, kter√© usmńõrŇąuje svńõtlo vyzaŇôuj√≠c√≠ ze svńõteln√©ho zdroje (Ňĺ√°rovky). Sv√≠tidla mohou m√≠t rŇĮzn√© podoby a existuje jich cel√° Ňôada. Tak√© Ňĺ√°rovek existuje mnoho a v nńõkter√Ĺch modern√≠ch sv√≠tidlech (napŇô. LED osvńõtlen√≠ diodov√° ńći bodov√°) jsou zdroje svńõtla pŇô√≠mo zabudovan√°.

Rozdńõlen√≠ sv√≠tidel

Nejńćastńõji jsou sv√≠tidla v e-shopech rozdńõlov√°na podle m√≠stnosti. Mohou se ale dńõlit tak√© podle konkr√©tn√≠ho m√≠sta (LED svńõtla na zeńŹ, strop, stŇĮl) ńći zpŇĮsobu instalace (pŇôisazen√°, z√°vńõsn√°, podhledov√°). U sv√≠tidel je d√°le velmi dŇĮleŇĺit√© rozdńõlen√≠ podle typu svńõteln√©ho zdroje. Z√°vitŇĮ Ňĺ√°rovek existuje opravdu mnoho a je nutn√© si vŇĺdy pohl√≠dat, aby v√°m sedńõl z√°vit svńõteln√©ho zdroje se sv√≠tidlem, do kter√©ho budete tento zdroj instalovat. Sv√≠tidla se rozdńõluj√≠ tak√© podle stupnńõ kryt√≠ (IP), kter√Ĺ vypov√≠d√° o jejich odolnosti proti atmosf√©rick√Ĺm vlivŇĮm jako jsou voda ńći prach.

LED svńõtlo na strop

RŇĮzn√© zpŇĮsoby sv√≠cen√≠

U sv√≠tidel d√°le rozliŇ°ujeme zpŇĮsoby sv√≠cen√≠: pŇô√≠m√©, nepŇô√≠m√© a pŇô√≠mo-nepŇô√≠m√©. PŇô√≠m√© osvńõtlen√≠ znamen√°, Ňĺe se sv√≠tidlo um√≠st√≠ pŇô√≠mo na m√≠sto, kter√© potŇôebujeme osv√≠tit (stoln√≠ lampa, bodov√° LED svńõtla pod kuchyŇąskou linku apod.). NepŇô√≠m√© osvńõtlen√≠ vyzaŇôuj√≠ ta sv√≠tidla, kter√° neozaŇôuj√≠ pŇô√≠mo konkr√©tn√≠ m√≠sto, ale zeńŹ ńći strop a svńõtlo se tak po m√≠stnosti odr√°Ňĺ√≠. VńõtŇ°ina sv√≠tidel je ale pŇô√≠mo-nepŇô√≠m√°. Jsou to sv√≠tidla, kter√° ozaŇôuj√≠ konkr√©tn√≠ m√≠sto a z√°roveŇą se svńõtlo z jejich zdroje odr√°Ňĺ√≠ i na jin√° m√≠sta. Typick√Ĺm pŇô√≠kladem je napŇô√≠klad LED lustr s krytem, kter√Ĺ sv√≠t√≠ nejen pod sebe, ale jeho svńõtlo je odr√°Ňĺeno tak√© ke stropu.

Z√°kladn√≠ krit√©ria pro v√Ĺbńõr

Podle ńćeho tedy vyb√≠rat sv√≠tidlo? ŇėińŹte se samozŇôejmńõ t√≠m, jakou funkci sv√≠tidlo bude m√≠t. Jin√° krit√©ria jsou dŇĮleŇĺit√° u LED osvńõtlen√≠ koupelny jin√° pro sol√°rn√≠ LED svńõtlo. M√°te poŇĺadavky na nńõjak√© speci√°ln√≠ vlastnosti, napŇô. stm√≠vatelnost? Jak√© IP kryt√≠ vaŇ°e sv√≠tidlo mus√≠ m√≠t, jak silnńõ a intenzivnńõ mus√≠ sv√≠tit a jakou barvou? A jak chcete, aby byl levn√Ĺ jeho provoz? Pro co nejmenŇ°√≠ provozn√≠ n√°klady poŇôińŹte LED sv√≠tidlo s √ļspornou LED Ňĺ√°rovkou. ŇėińŹte se tak√© sv√Ĺm vkusem a t√≠m, jak vaŇ°e nov√© sv√≠tidlo zapadne do cel√© m√≠stnosti, jak lad√≠ s ostatn√≠m vybaven√≠m. A nezapomeŇąte si zkontrolovat rozmńõry, aby se v√°m veŇ°lo tam, kam potŇôebujete.

V√Ĺbńõr LED osvńõtlen√≠

Slovn√≠ńćek dŇĮleŇĺit√Ĺch pojmŇĮ

PŇôi v√Ĺbńõru nejen LED osvńõtlen√≠ a sv√≠tidel se setk√°te s rŇĮzn√Ĺmi technick√Ĺmi parametry. Ty urńćuj√≠ dŇĮleŇĺit√© vlastnosti, kter√© sv√≠tidlo m√°. Zde je seznam tńõch nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠ch i s jejich kr√°tk√Ĺm vysvńõtlen√≠m:

  • pod√°n√≠ barev ‚Äď urńćuje, jak pod vyzaŇôovan√Ĺm svńõtlem vypadaj√≠ barvy, hodnota okolo 100 znamen√° nejv√≠ce re√°ln√© barvy (denn√≠ svńõtlo), LED osvńõtlen√≠ maj√≠ okolo 70 aŇĺ 90
  • stupeŇą kryt√≠ ‚Äď urńćuje jak moc je sv√≠tidlo vodotńõsn√© a prachotńõsn√©, ńć√≠m vyŇ°Ň°√≠ hodnota, t√≠m vyŇ°Ň°√≠ odolnost (dŇĮleŇĺit√© zejm√©na pro LED osvńõtlen√≠ koupelny ńći venkovn√≠ svńõtla)
  • sv√≠tivost ‚Äď neboli svńõteln√Ĺ tok, urńćuje intenzitu vyzaŇôovan√©ho svńõtla, ud√°v√° se v jednotce lumen (lm) a ńć√≠m vyŇ°Ň°√≠ hodnota, t√≠m je svńõtlo intenzivnńõjŇ°√≠, z√°ŇôivńõjŇ°√≠ a ostŇôejŇ°√≠
  • teplota chromatińćnosti ‚Äď neboli barva svńõtla, urńćuje barevn√Ĺ odst√≠n b√≠l√©ho svńõtla, to mŇĮŇĺe b√Ĺt tepl√© (Ňĺlut√© aŇĺ oranŇĺov√©), neutr√°ln√≠ (denn√≠) ńći studen√© (modr√©), kaŇĺd√° barva na n√°s jinak pŇĮsob√≠, hodnota se ud√°v√° v kelvinech (K) a ńć√≠m je niŇĺŇ°√≠, t√≠m teplejŇ°√≠ je svńõtlo