https://www.led-store.sk/wp-content/uploads/2021/04/LED.jpg

Ako spr√°vne vyberaŇ• LED osvetlenie

Publikované: 2 apríla, 2020 Author: sebi

Svetlo neust√°le ovplyvŇąuje biorytmus n√°Ň°ho organizmu. Podńĺa jeho intenzity a farby sa naŇ°e telo nastavuje na v√ĹkonnosŇ•, resp. oddych. Preto je najm√§ z pohńĺadu zdravia d√īleŇĺit√©, aby sme vybrali vhodn√© typy LED svetiel do jednotliv√Ĺch miestnost√≠ v interi√©ri, ale aj do exteri√©rov.

Ak√© svetlo ako vpl√Ĺva

UŇĺ d√°vnejŇ°ie vedci zistili, Ňĺe na n√°Ň° organizmus r√īzne vpl√Ĺvaj√ļ rozlińćn√© vlnov√© dńļŇĺky svetla. V z√°sade ide o to, Ňĺe svetlom sa riadi n√°Ň° biorytmus a jeho zmenou sa men√≠ aj n√°Ň° zdravotn√Ĺ stav. Preto je v s√ļńćasnosti rozŇ°√≠ren√Ĺch tońĺko probl√©mov so sp√°nkom, regener√°ciou organizmu a oslabenou imunitou.

Prirodzen√© biele svetlo, ktor√© obsahuje kompletn√© spektrum farieb, p√īsob√≠ na organizmus harmonicky, pretoŇĺe je samo vyv√°Ňĺen√©. No jednotliv√© ńćasti spektra maj√ļ na telo r√īzny vplyv. Modr√© svetlo, naz√Ĺvan√© aj studen√©, br√°ni vyluńćovaniu sp√°nkov√©ho horm√≥nu melaton√≠nu, preto sa pri Ňąom Ň•aŇĺko zasp√°va. Naopak tepl√© Ňĺlt√© svetlo m√° relaxańćn√Ĺ √ļńćinok. Preto sa hod√≠ pre osvetlenie sp√°lne aj ob√Ĺvańćky.

LED svetl√° v√°m nemusia Ň°kodiŇ•

V√Ĺberom vhodn√Ĺch LED svietidiel do jednotliv√Ĺch ńćast√≠ dom√°cnosti m√īŇĺete nielen uŇ°etriŇ• na spotrebe energie, ale ovplyvniŇ• aj svoje zdravie. Aj keńŹ v√§ńćŇ°ina LED Ňĺiaroviek a ostatn√Ĺch LED svetiel emituje hlavne modr√© svetlo, v s√ļńćasnosti je moŇĺn√© v√§ńćŇ°inu LED svietidiel nastavovaŇ•. Nejde pritom iba o nastavenie svietivosti, ale aj farby svetla. VńŹaka tomu si m√īŇĺete LED osvetlenie v dom√°cnosti nastaviŇ• tak, aby ńćo najmenej Ň°kodilo v√°Ň°mu zdraviu.

Modr√© svetlo pre v√Ĺkon

LED osvetlenie v studen√Ĺch odtieŇąoch sa najviac vyuŇĺ√≠va v pracovn√Ĺch priestoroch, ako s√ļ kancel√°rie, sklady ńći dielne. Pozit√≠vne totiŇĺ vpl√Ĺva na v√ĹkonnosŇ• organizmu a s√ļstredenie. V dom√°cnosti je vhodn√© napr√≠klad na osvietenie pracovne, pracovn√©ho stola stolovou LED lampou, alebo kuchynskej linky. Tam sa daj√ļ vyuŇĺiŇ• nielen LED Ňĺiarovky, ale aj LED p√°siky ńći bodov√© svetl√°.

ŇĹlt√© svetlo pre relax

LED svetl√° s tepl√Ĺm Ňĺlt√Ĺm odtieŇąom s√ļ vhodn√© do miestnost√≠ urńćen√Ĺch na oddych. Preto by nemali ch√ĹbaŇ• v centr√°lnom osvetlen√≠ v sp√°lni, ani v detskej izbe a ob√Ĺvańćke. Vhodn√© s√ļ aj do LED lustra v jed√°lni, ńći kuchyni, ak je spojen√° s jed√°lŇąou. M√īŇĺete ich tieŇĺ vyuŇĺiŇ• na vytvorenie pr√≠jemnej atmosf√©ry v alt√°nku ńći na terase. Odtiene svetla sa ud√°vaj√ļ v Kelvinoch, prińćom plat√≠, Ňĺe ńć√≠m je ńć√≠slo vyŇ°Ň°ie t√Ĺch chladnejŇ°√≠ odtieŇą svetla LED svietidlo produkuje.

Nezabudnite na svietivosҕ a krytie

Pri v√Ĺbere LED svietidiel do dom√°cnosti by ste mali v prvom rade prihliadaŇ• na svietivosŇ• a farebn√© spektrum. SvietivosŇ• sa ud√°va v l√ļmenoch(lm), a farba svetla v Kelvinoch(K). Tieto hodnoty n√°jdete na obaloch LED Ňĺiaroviek a in√Ĺch LED svietidiel. Pr√≠liŇ° ostr√© svetlo by mohlo poŇ°kodiŇ• zrak nielen v√°m, ale aj vaŇ°im deŇ•om. V√Ĺber spr√°vnej √ļrovne svietivosti pre jednotliv√© miestnosti a priestory preto nepodceŇąujte.

Ak chcete LED osvetlenie pouŇĺiŇ• aj v exteri√©roch, mus√≠ maŇ• dostatońćn√ļ √ļroveŇą krytia, ńćo je odolnosŇ• vońći vonkajŇ°√≠m vplyvom, ak√Ĺmi je vlhkosŇ• alebo praŇ°nosŇ•. LED svietidl√° s vyŇ°Ň°√≠m kryt√≠m s√ļ potrebn√© aj v miestnostiach, kde je ńćasto vlhk√© prostredie. Napr√≠klad zimn√° z√°hrada alebo k√ļpeńĺŇąa. Odpor√ļńća sa pouŇĺiŇ• v tak√Ĺch pr√≠padoch LED osvetlenie s kryt√≠m aspoŇą IP43. Pre vonkajŇ°ie priestory s√ļ vŇ°ak najvhodnejŇ°ie svietidl√° s IP63 a vyŇ°Ň°ie. Tie s√ļ vhodn√© aj ako osvetlenie do baz√©ne ńći z√°hradn√©ho jazierka, pretoŇĺe s√ļ vodotesn√© a prachuvzdorn√©.

Aj keńŹ je cena LED svietidiel v porovnan√≠ s obyńćajn√Ĺmi Ňĺiarovkami na pohńĺad vyŇ°Ň°ia, vńŹaka √ļspornosti a dlhej Ňĺivotnosti sa v√°m invest√≠cia niekońĺko eur navyŇ°e veńĺmi r√Ĺchlo vr√°ti. Pritom v√°m kvalitn√© LED svietidl√° zaruńćia rovnak√ļ ńći vyŇ°Ň°iu svietivosŇ•. Ponuka LED svetiel je dnes uŇĺ dostatońćne Ň°irok√°, preto si radŇ°ej dajte poradiŇ• od sk√ļsen√Ĺch odborn√≠kov, ak sa neviete sami rozhodn√ļŇ•. Urńćite to neońĺutujete.