https://www.led-store.sk/wp-content/uploads/2021/04/detska_izba.jpg

Aké osvetlenie do detskej izby? Poradíme vám.

Publikovan√©: 17 j√ļla, 2020 Author: sebi

ZabezpeńćiŇ• kvalitn√© osvetlenie pre svoje deti by malo byŇ• pre kaŇĺd√©ho rodińća samozrejmosŇ•ou. Pri v√Ĺbere osvetlenia je vŇ°ak potrebn√© zohńĺadniŇ• niekońĺko faktorov, ako je farba, dizajn a hlavne √ļńćel osvetlenia. Pre mnoh√Ĺch rodińćov je pri v√Ĺbere osvetlenia d√īleŇĺit√° aj spotreba a efektivita svietidiel. Ak to plat√≠ aj pre v√°s, mali by ste sa zameraŇ• na LED osvetlenie, ktor√© je oproti in√Ĺm typom osvetlenia oveńĺa √ļspornejŇ°ie. Pritom zabezpeńć√≠ vysok√ļ svietivosŇ• takŇĺe je aj efekt√≠vne.

Podńĺa ńćoho vyberaŇ• LED svietidl√°

LED osvetlenie v detskej izbe by malo byŇ• v prvom rade dostatońćne siln√©, aby sa kv√īli nemu nezhorŇ°il zrak dieŇ•aŇ•a. Pritom je d√īleŇĺit√© aj dobr√© umiestnenie a kombin√°cia r√īznych typov svetiel.

Centr√°lne osvetlenie by nemalo ch√ĹbaŇ• ani v detskej izbe. Pri v√Ĺbere osvetlenia pre deti by ste sa mali zameraŇ• na to, aby bol LED luster, alebo bodov√© LED svetl√° v detskej izbe vhodnej farby, dizajnovo ladili s vybaven√≠m izby a hlavne boli dostatońćne siln√©.

Centr√°lne svetlo je nutn√© doplniŇ• menŇ°√≠mi svietidlami. NajńćastejŇ°ie s√ļ to vhodn√© LED stoln√© lampińćky, ktor√© m√īŇĺu byŇ• umiestnen√© podńĺa potreby. Treba braŇ• pritom ohńĺad na vek, pohlavie a z√°ujmy dieŇ•aŇ•a. In√© potreby maj√ļ Ň°k√īlk√°ri a in√© siedmaci v Ň°kole. Samozrejme je rozdiel aj medzi potrebami mladŇ°ieho dievńćatka a starŇ°ieho chlapca. ńĆasto je nutn√© zohńĺadniŇ• potreby viacer√Ĺch det√≠ v jednej izbe.

FunkńćnosŇ• a dizajn

Netreba zab√ļdaŇ• ani na funkńćnosŇ• LED svetiel. V prvom rade musia vhodne osvetliŇ• dan√Ĺ priestor. Tak aby pr√≠liŇ° neoslŇąovali, ale z√°roveŇą poskytovali dostatok jasu. Vybran√© stolov√© LED lampy m√īŇĺu sl√ļŇĺiŇ• na osvetlenie pracovn√©ho stola, alebo ako osvetlenie na nońćnom stol√≠ku pri posteli. VyberaŇ• pritom m√°te z ńćoho, pretoŇĺe v ponuke s√ļ LED svetl√° v r√īznych dizajnov√Ĺch prevedeniach. Modern√Ĺch, klasick√Ĺch, retro aj Ň°peci√°lnych pre deti.

Na pracovn√Ĺ st√īl sa hod√≠ stolov√° lampa s dostatońćne siln√Ĺm svetlom, ktor√° sa d√° z√°roveŇą podńĺa potreby polohovaŇ•. VaŇ°e dieŇ•a si tak m√īŇĺe nastaviŇ• uhol osvetlenia podńĺa toho, ńćo na stole rob√≠. Pre starŇ°ie deti s√ļ vhodn√© aj stmievateńĺn√© LED lampińćky, pretoŇĺe ich uŇĺ sami dok√°Ňĺu ovl√°daŇ•.

Umiestnenie a kombin√°cie LED svetiel

Jednotliv√© LED svetl√° v detskej izbe musia byŇ• vhodne umiestnen√©. Z√°roveŇą pritom netreba zab√ļdaŇ• ani na vyp√≠nańće, ovl√°dańće a ostatn√© pr√≠sluŇ°enstvo. Vyp√≠nańće ńći stmievańće by mali byŇ• pri dver√°ch, ale m√īŇĺu byŇ• umiestnen√© aj bl√≠zko postele, aby si mohlo dieŇ•a r√Ĺchlo zapn√ļŇ• svetlo, ak to potrebuje.

Mnoho det√≠ sa boj√≠ tmy, preto m√īŇĺe byŇ• vhodn√Ĺm typom osvetlenia napr√≠klad LED p√°sik na stene nad posteńĺou, ktor√Ĺ m√īŇĺe svietiŇ• aj cel√ļ noc. VaŇ°e dieŇ•a si ho tieŇĺ m√īŇĺe podńĺa potreby zap√≠naŇ• a vyp√≠naŇ•. Alebo m√īŇĺete zvoliŇ• LED lampińćku, ktor√° zahr√° dieŇ•aŇ•u mel√≥diu, aby lepŇ°ie zaspalo.

Na trhu s√ļ dostupn√© svietidl√° s r√īznymi rozpr√°vkov√Ĺmi mot√≠vmi, v tvare r√īznych obńĺ√ļben√Ĺch postavińćiek a v r√īznych farb√°ch. VńŹaka tomu m√īŇĺete vybraŇ• pre svoje dieŇ•a ten najvhodnejŇ°√≠ typ svetla. SkombinovaŇ• m√īŇĺete napr√≠klad centr√°lne svetlo v podobe LED lustra s detsk√Ĺm mot√≠vom, farebn√Ĺ LED p√°sik nad posteńĺou pre pocit bezpeńćia dieŇ•aŇ•a a vhodn√ļ stolov√ļ LED lampu na pracovn√Ĺ stol√≠k. DoplniŇ• m√īŇĺete napr√≠klad osvetlenie pod posteńĺ alebo do skrine. Nezab√ļdajte pritom ani na bezpeńćnosŇ•.

BezpeńćnosŇ•

Stolov√© lampińćky by mali byŇ• dostatońćne pevn√©, aby sa ani pri n√°hodnom p√°de nerozbili, a stabiln√©, aby ich deti len tak neprevr√°tili. LED svietidl√° maj√ļ oproti halog√©nov√Ĺm svetl√°m veńĺk√ļ v√Ĺhodu. S√ļ totiŇĺ neporovnateńĺne bezpeńćnejŇ°ie, pretoŇĺe neobsahuj√ļ Ňĺiadne jedovat√© l√°tky. Okrem toho sa neprehrievaj√ļ, takŇĺe sa vaŇ°e dieŇ•a nem√īŇĺe pri dotyku pop√°liŇ•.

Jedin√Ĺm probl√©mom pri v√Ĺbere osvetlenia do detskej izby m√īŇĺe byŇ• veńĺk√© mnoŇĺstvo typov, dizajnov√Ĺch preveden√≠, farieb a ńŹalŇ°√≠ch technick√Ĺch vlastnost√≠ LED svetiel. Nie kaŇĺd√Ĺ sa v tomto ohńĺade vyzn√° v ponuke, preto nie je na Ň°kodu nechaŇ• si poradiŇ• od odborn√≠kov, ktor√≠ v√°m pri v√Ĺbere vhodn√©ho osvetlenia do detskej izby pom√īŇĺu.