https://www.led-store.sk/wp-content/uploads/2021/04/spalna.jpg

3 tipy pre vhodné LED svetlá do spálne

Publikovan√©: 27 j√ļna, 2020 Author: sebi

Sp√°lŇąa je v√§ńćŇ°inou urńćen√° hlavne na to, aby sme si v nej mohli dobre odd√ĹchnuŇ• a relaxovaŇ•. ńĆi uŇĺ kvalitn√Ĺm sp√°nkom, ńć√≠tan√≠m knihy, alebo sledovan√≠m obńĺ√ļben√©ho programu v telev√≠zii. Mala by byŇ• preto zariaden√° tak, aby ste sa tam c√≠tili pohodlne a √ļtulne. K tomu dok√°Ňĺe v√Ĺrazne pom√īcŇ• vhodne vybran√© osvetlenie. Preto sme sa rozhodli daŇ• v√°m 5 tipov, ako si spr√°vne vybraŇ• LED osvetlenie do sp√°lne, ktor√© v√°m m√īŇĺe okrem in√©ho uŇ°etriŇ• aŇĺ 80% spotrebovanej energie.

VymeŇąte jednoducho klasick√© za LED Ňĺiarovky

Tento sp√īsob je asi najjednoduchŇ°√≠, pretoŇĺe ak m√°te svoju sp√°lŇąu vhodne zariaden√ļ a nechcete preto meniŇ• cel√Ĺ luster, alebo stoln√© LED lampińćky, m√īŇĺete jednoducho vymeniŇ• klasick√© Ňĺiarovky, alebo √ļsporn√© CFL Ňĺiarovky za LED Ňĺiarovky. Mali by ste pritom vybraŇ• hlavne vhodn√Ĺ odtieŇą svetla pre jednotliv√© LED svietidl√°. Do sp√°lne sa najviac hod√≠ tepl√© biele svetlo, ktor√© pom√°ha dotv√°raŇ• vhodn√ļ atmosf√©ru pre relax. LED Ňĺiarovky do centr√°lneho lustra by preto mali maŇ• tento odtieŇą.  

V sp√°lni zvykne mnoho z n√°s aj ńć√≠taŇ• knihy, preto m√° v√§ńćŇ°ina na nońćnom stol√≠ku pri posteli umiestnen√ļ stolov√ļ lampu. Aj tu stańć√≠ namontovaŇ• vhodn√ļ LED Ňĺiarovku a je to. OdtieŇą aj intenzita svetla by mali byŇ• v tomto pr√≠pade vybran√© tak, aby ste si neunavili ońći pri ńć√≠tan√≠, ale z√°roveŇą v√°s neruŇ°ilo napr√≠klad pri sledovan√≠ telev√≠zie. Pri v√Ĺbere LED Ňĺiarovky nezabudnite na spr√°vnu p√§ticu podńĺa toho, ak√° je v lampińćke. Plat√≠ to aj pre centr√°lne osvetlenie. 

Bodové LED svetlá do celej spálne

Ak preferujete modernejŇ°√≠ dizajn, m√īŇĺe byŇ• pre v√°s lepŇ°ie vytvoriŇ• vhodn√© osvetlenie do sp√°lne tak, Ňĺe pouŇĺijete spr√°vne vybran√© bodov√© LED svetl√°. St√°le pritom plat√≠, Ňĺe svetlo v sp√°lni by malo maŇ• teplejŇ°√≠ odtieŇą, ktor√Ĺ je lepŇ°√≠ pre relax√°ciu. V√Ĺhodou je, Ňĺe v ponuke je Ň°irok√° paleta dizajnov√Ĺch preveden√≠, farieb a materi√°lov, takŇĺe si m√īŇĺete sami vybraŇ• najvhodnejŇ°ie LED bodov√© svetl√° do sp√°lne. Dostupn√© s√ļ aj bodov√© LED stoln√© lampińćky. NajmodernejŇ°ie typy LED bodov√Ĺch svetiel pon√ļkaj√ļ aj funkciu stlmovania svetla, ktor√° sa d√° v√§ńćŇ°inou ovl√°daŇ• na diańĺku.

Do sp√°lne m√īŇĺete tieŇĺ pridaŇ• aj orientańćn√© osvetlenie reaguj√ļce na pohyb, takŇĺe sa v√°m uŇĺ nestane, Ňĺe zakopnete alebo sa potknete, keńŹ p√ījdete na z√°chod alebo do kuchyne. Klasick√© stolov√© lampińćky m√īŇĺete vhodne nahradiŇ• aj n√°stenn√Ĺmi bodov√Ĺmi LED svietidlami. VŇĺdy vŇ°ak z√°leŇĺ√≠ na tom, v akom Ň°t√Ĺle je vaŇ°a sp√°lŇąa zariaden√°. 

LED panely aj do sp√°lne

VńŹaka r√īznym moŇĺnostiam mont√°Ňĺe s√ļ LED panely vhodn√© aj do sp√°lne. ҆irok√° ponuka r√īznych dizajnov umoŇĺŇąuje kaŇĺd√©mu vybraŇ• ten najvhodnejŇ°√≠ typ LED panela podńĺa potreby. V s√ļńćasnosti je modern√© pouŇĺiŇ• ako centr√°lne osvetlenie podhńĺadov√© LED panely, ktor√© umoŇĺŇąuj√ļ vytvoriŇ• jemnejŇ°ie svetlo a hodia sa preto pr√°ve do sp√°lne. Spr√°vne zvolen√Ĺ teplejŇ°√≠ odtieŇą svetla atmosf√©ru na oddych eŇ°te zlepŇ°√≠. 

LED panely v sp√°lni m√īŇĺe doplniŇ• aj vhodne vybran√Ĺ LED luster. Ten m√īŇĺete vhodne dizajnovo skombinovaŇ• aj so stolnou LED lampińćkou pri posteli. VŇ°etko vŇ°ak z√°leŇĺ√≠ od toho, ak√© osvetlenie do sp√°lne chcete. 

Nebojte sa kombinovaҕ

Nikde nie je prik√°zan√©, Ňĺe mus√≠te pouŇĺiŇ• iba jeden typ LED svetiel do svojej sp√°lne. Vhodnou kombin√°ciou r√īznych typov LED svietidiel m√īŇĺete naopak docieliŇ• eŇ°te lepŇ°ie osvetlenie sp√°lne. ҆irok√° paleta dizajnov√Ĺch preveden√≠ v√°m umoŇĺn√≠ ńĺahŇ°ie si vybraŇ•, ale nemali by ste zab√ļdaŇ• ani na to hlavn√©. Osvetlenie mus√≠ hlavne dobre plniŇ• svoju funkciu. 

VńŹaka modern√Ĺm technol√≥gi√°m m√īŇĺete maŇ• v sp√°lni napr√≠klad LED luster na diańĺkov√© ovl√°danie v kombin√°cii s orientańćn√Ĺm LED svetlom so senzorom pohybu a bodov√Ĺm LED osvetlen√≠m na sten√°ch izby. Prid√°te k tomu svoju obńĺ√ļben√ļ stoln√ļ lampińćku, do ktorej ste namontovali √ļsporn√ļ LED Ňĺiarovku a vaŇ°a sp√°lŇąa m√īŇĺe byŇ• presne podńĺa vaŇ°ich predst√°v. Netreba pritom vŇĺdy zab√ļdaŇ• na spr√°vny odtieŇą svetla pre jednotliv√© LED svietidl√° a aj vhodn√Ĺ v√Ĺber intenzity a v√Ĺkonu. Pri v√Ĺbere v√°m v pr√≠pade potreby radi poradia sk√ļsen√≠ pracovn√≠ci, takŇĺe sa nie je ńćoho ob√°vaŇ•.